Ap-budsjettet: 105,8 millioner mer til Østfold-kommunene

Om det var Arbeiderpartiets budsjett som blir vedtatt, ville Østfold-kommunene få 105,8 millioner mer å rutte med neste år. Fylkeskommunen ville få 43,4 millioner mer. I tillegg har budsjettet disse prioriteringene for Østfold:

De vil sørge for 106 millioner mer til Østfold

· 10 millioner til beredskaps- og øvingssenter på Rygge

· 3 millioner mer til Opera Østfold og 2 millioner mer til Scenekunst i Østfold

· 3,3 millioner mer i regionale utviklingsmidler i fylkeskommunen

· 538 millioner mer til Helse Sør-Øst, som også vil bedre økonomien på Sykehuset Østfold

· 200 millioner mer til planlegging av inter-city-triangelutbyggingen.

· 400 millioner mer til drift og vedlikehold av jernbanen for å ta igjen etterslep på vedlikehold.

· 1,2 millioner til regionalpark Haldenkanalen

· 13,9 millioner til Interreg-programmene ØKS, Botnia og Urbact, som Østfold er med i.

I tillegg foreslås det i Arbeiderpartiets budsjett 250 millioner mer til miljøteknologiordningen, midler bedriftene kan søke på. Borregaard har fått mye midler fra denne type ordninger.

700 millioner til storbymiljøavtaler, som bl a Fredrikstad og Sarpsborg er omfattet av.

100 millioner til et program for å skifte ut gamle ferger med el-ferger.

45,8 millioner til kulturell spaserstokk

30 millioner til ordningen kulturkort for ungdom

10 millioner til kultur i barnehagen.

Hele budsjettet finner du her.