Bli med i programarbeidet

Arbeidet med programmet Arbeiderpartiet skal gå til valg på 12. september neste år er i full gang. Bli med å påvirk!

Demokrati

Det kan skje gjennom kommunepartiene, partilagene eller send inn forslag på nettet.

Det vi vil gå til valg på, er budskapet om at vi får til mer sammen enn hver for oss. Det var ved å bygge et sterkt fellesskap og evnen til å få til noe sammen, som forvandlet landet vårt fra et fattig samfunn til dagens velferdssamfunn.

Koronakrisen viser oss verdien av fellesskap og en sterk offentlig helsetjeneste. Verdien av det organiserte arbeidslivet. Vi ble minnet om at høy tillit til hverandre og sterk solidaritet med hverandre er Norge på sitt aller beste.

Over tiår har vi bygget opp en sosialdemokratisk samfunnsmodell i Norge. Den må vi nå forsvare – og bygge videre på. Bare slik kan vi møte de store oppgavene som venter oss på 2020-tallet.

Flere hundre tusen nordmenn skal tilbake i arbeid. Velferdsstaten skal favne alle: sikre en trygg oppvekst, en god skole og en raus omsorg for våre eldste. Vi må sikre behandling i verdensklasse hvis du blir syk, uansett hvem du er, og hvor du bor. Vi skal bidra til å redde verden fra klimakrise på en måte som reduserer forskjellene og skaper arbeidsplasser i Norge. 

Nå trengs den sosialdemokratiske samfunnsmodellen mer enn på lenge. Vi trenger et fellesskap som tar større ansvar – for verdiskaping og arbeidsplasser og for vår felles velferdsstat. Vi trenger et nytt flertall som vet at klimakrisen ikke kan løses av hver enkelt eller av markedet alene. 

Kort sagt: Trygt arbeid til alle, en sterkere velferdsstat som er der, uansett hvor du bor eller hvem du er og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

Under disse prinsippene er det massevis av konkrete forslag som skal bringe oss fra visjoner til virke. Kanskje du har flere ideer?

Last ned programmet og delta