Karakterbasert opptak - en ordning for noen få.

Filip Diskerud

Filip Diskerud

Østfold Høyres Glenn Melby skriver om karakterbasert opptak i Fredriksstad Blad 28. februar.

I kjent stil kan vi lese innlegg av en politiker fra Høyre der det males et bilde av deres drømme-inntaksordning som ikke stemmer med virkeligheten. I beste fall er det et innlegg som åpenbart viser én side av saken og som utelukker en rekke viktige momenter. Så rart er det ikke, all den tid de ikke-nevnte momentene taler imot deres sak.

Høyre liker å omtale enkelte politiske saker, deriblant denne, som «fritt». Da er det verdt å minne seg selv på hva det betyr – for Høyre er det fritt og flott for noen. Ikke alle. Det er fritt for elevene med de beste karakterene. Karakterbasert opptak, som det i realiteten er, handler om å la elevene med de beste karakterene velge hvilke skoler de vil gå på. Hva skjer med de andre elevene? Jo, de blir stilt i andre rekke og må nøye seg med de gjenværende skolene hvor det er plass.

Det er ikke rettferdig.

Nærskoleprinsipp gir elever muligheten til å velge ulike typer linjer. Det er ikke sånn at hvis du bor i Fredrikstad og har lyst til å gå musikk, dans eller drama – hvilket er en linje som ikke finnes i Fredrikstad – så må du velge en annen linje. Eller du er fra Indre og vil gå naturbruk som kun er i Sarpsborg. Du blir tilbudt plass på den skolen som tilbyr linja nærmest der du bor.

Det er to hovedforskjeller på nærskoleprinsippet vi er så heldige å ha i Østfold, og Høyres karakterbaserte opptak. Det ene er at vi unngår en ordning der de aller flinkeste elevene får flere muligheter på tross av de andre elevene, og det andre er at elevene slipper å bli tvunget til en skole på andre siden av fylket mot sin vilje.

Elevorganisasjonen er imot karakterbasert opptak og for nærskoleprinsippet. Er det ikke snart på tide at Høyre tar det innover seg? Elevorganisasjonen – en organisasjon for og av elever – mener deres alternativ ikke er godt nok for elevene. Er det ikke lurt å lytte til dem som rammes av politikken?

«Likevel går venstresiden igjen til valg på å ha nærskoleprinsipp, som reduserer de unges valgfrihet» skriver Melby. Ja, Melby, vi vil videreføre nærskoleprinsipp – slik at vi ikke ender opp med et system som kun gagner de med best forutsetninger. Vi vil ha et system som sikrer rettferdighet og gode utdanningsmuligheter for alle. Og vet du hva? Det er jeg skikkelig stolt av!

Filip Diskerud på Sørmarka