Klimaforvirring og klimaforverring

Det er betegnende for den trontalen Kongen leste for Regjeringen på åpningen av Stortinget mandag, at den eneste oppmerksomheten trontalen har fått, er at kongen snublet da han gikk ned. Men det er ikke bare kongen som har snublet. Det gjorde også Regjeringen, da statsministeren og finansministeren presenterte forslaget til grønt skatteskifte på en pressekonferanse fredag.

original_1478640639_3197527

«Bilistene vil betale mindre i avgifter neste år enn de gjør i dag», sa statsministeren på pressekonferansen. Finansministeren understreket at «Når det gjelder det grønne avgiftsskiftet, er dette så langt vi mener det er forsvarlig å gå».

Ifølge regjeringen vil forslaget gi omlag 200.000 tonn reduserte CO2-utslipp neste år.

«Det er ikke et realistisk regnestykke, de tar utgangspunkt i for høye reduksjoner», sier TØI forsker Johansen til Dagens næringsliv. Det gir i beste fall en reduksjon på 45.000 tonn, sier han. Men akkurat det behøver ikke regjeringen ta hensyn til, for de stoler jo ikke på forskere i denne regjeringen.

Men kanskje de bør ta hensyn til hva deres samarbeidspartier sier? «Dette er ikke det grønne skiftet som de fire partiene tidligere har vært enige om skal gjennomføres», sier krf og V. De reagerer på at statsministeren og finansministeren på en pressekonferanse stiller ultimatum om høyere avgifter på bensin og diesel før forhandlingene om budsjettet i det hele tatt er kommet i gang.

«Jeg er litt usikker på om regjeringen har skjønt alvoret. Menneskeskapte klimaendringer er den største samfunnsutfordringen som vi står overfor, nettopp derfor må 2017-budsjettet legge til rette for betydelig reduksjon i klimautslippene», sier nestleder Breivik fra Venstre i et intervju om saken. Og tilføyde at det regjeringen la fram er identisk med det siste tilbudet som ble gitt Venstre og KrF tidligere denne måneden. Det har Venstre allerede sagt nei til, avsluttet Breivik.

Unge Venstre skriver på Twitter at regjeringen har levert et uansvarlig forslag. Erna må forhandle eller gå av, krever de. Mens partileder i Venstre, Trine Skei Grande, roser Frp sin klimainnsats.

Representanten Syversen fra Krf sa i trontaledebatten at "Før vi går inn i arbeidet i denne sesjonen med budsjettet og ellers, vil jeg ha en bekreftelse på at det ikke ligger noen absolutter fra Høyres side om hvordan vi skal oppnå forpliktelsen fra fjorårets budsjettarbeid." Han siktet til statsministerens ultimatum på drivstoffavgifter. Han fikk ingen slik bekreftelse.

Forvirring og rot preger samarbeidet mellom de 4 partiene, også når de nå står foran den siste harde runden i budsjettringen før regjeringsskifte neste høst. Det grønne skiftet er i utgangspunktet avlyst fra regjeringens side. Men det gjenstår å se om regjeringen mener alvor med sitt ultimatum

Regjeringen Stoltenberg startet omlegging av bilavgiftene i 2006 for å få ned utslippene fra transportsektoren. Analyser gjort av SSB viser at denne omleggingen sammen med teknologiutvikling har ført til at gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler er redusert fra 177 g/km i 2006 til 111 g/km i 2014. Dette er en nedgang på 37 pst. siden 2006. Denne omleggingen er det regjeringen bremser med sin manglende klimapolitikk. En omlegging som er helt nødvendig om vi skal nå målet om nullutslippsbiler innen 2025. At Venstre hyller dette er en gåte.

Stortingsrepresentant Irene Johansen