De redder ikke trafikkstasjonen

FRP, Høyre, KRF og V konkluderer med, ikke bare misvisende, men med blank løgn, at Trafikkstasjonen på Mysen er reddet.

Til leserinnlegg om trafikkstasjonen på Mysen

Sannheten er at regjeringspartiene og FRP inntil videre redder driften på trafikkstasjonen, etter at de samme partiene selv har foreslått å legge den ned og fjerne tilbudet til befolkningen i Indre Østfoldregionen. Den langsiktige planen til Høyreregjeringen og FRP er at trafikkstasjonen på Mysen skal bort. Det er derfor de har foreslått denne nedleggingen. At disse partiene prøver å tåkelegge og skrive seg bort fra dette faktum er forståelig, men det er både leit og bekymringsverdig at de ikke tør å stå for egen politikk og egne vedtak. De velger i stedet å ty til kreative omskrivinger for å sette seg selv i et bedre lys.

Arbeiderpartiets forslag var ganske enkelt, og tydelig: Mysen trafikkstasjon opprettholdes med nåværende funksjoner.

Dette klarte altså ikke Høyreregjeringen og FRP å stemme for.

De stemmer for følgende : Man skal avvente planlagte nedleggelser eller reduksjoner av tjenestetilbudet ved trafikkstasjonene.

Med Høyreregjeringen og FRP kan man altså ikke stole på at tilbudet til næringsliv og innbyggere blir opprettholdt på dagens nivå, slik AP stemmer for. Så her får vi bare være glade for hver dag med trafikkstasjonen, samtidig som vi må leve i usikkerheten.

Sentraliseringsjaget til H, FRP, V og KRF er i hvert fall ikke lagt på vent, de bare later som.

Mvh

Stein Erik Lauvås, Leder Østfold AP, Stortingsrepresentant

Kathrine Hestø Hansen, AP Varaordfører IØ Kommune

Camilla Aas, AP komiteleder Indre Østfold

Cecilie Agnalt, komiteleder Viken fylkeskommune, Skiptvet Arbeiderparti

Lars Sæther, varaordfører Skiptvet

Kjersti Nythe Nilsen, tidligere ordfører Marker Arbeiderparti

Knut Magne Bjørnstad, gruppeleder Rakkestad Arbeiderparti