Større rolle for Rygge

Enighet mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene om forsvarets langtidsplan gir Rygge en større rolle framover. Generalinspektøren for Luftforsvaret og hans stab, skal fortsatt være på Rygge. Helikopterbasen skal styrkes for å sikre spesialsoldatene på Rena tilstrekkelig helikopterkapasitet.

Større rolle for Rygge

Dette er i tråd med hva fylkeskommunene og vertskommunene har arbeidet for, og som vi har arbeidet for i Stortinget.

Slik det var lagt opp til i forslaget fra regjeringen, skulle de Bell 412-helikoptrene som er på Bardufoss først flyttes til Rygge, når kystvaktens nye NH90-helikoptre var på plass om to-tre år, slik at det også var helikopterkapasitet for hæren i nord. I den enighet som er oppnådd, heter det at behovet for helikopterkapasitet til hæren i nord, skal vurderes i den utredningen som skal gjennomføres om hæren og HV. Utredningen skal være ferdig i løpet av ett år.

I dag er det 9 Bell 412-helikoptre på Rygge og 9 på Bardufoss. Det er også behov for å utdanne flere helikopterflyvere for å ha tilstrekkelig beredskap.

I langtidsplanen pekes det også på at Rygge utpeker seg som en egnet base for et såkalt COB-lager (forhåndslagring av utstyr) i Sør-Norge, med sin gunstige plassering og god infrastruktur, inkludert kapasiteten på drivstoffanlegget og et tilstrekkelig antall oppstillingsplasser.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Ap