Østfold trenger fagarbeidere!

Østfold vil trene mange flere gode fagarbeidere i tiden fremover og flere unge bør derfor velge en yrkesrettet utdanning. Problemet er ofte at foreldrene setter en stopper for dette.

Kalnes

Nylig lansert NHO sitt årlige kompetansebarometer. Det viser at over halvparten av medlemsbedriftene i Østfold mangler kompetanse. Dette er den høyeste andel udekket kompetansebehov i de fem årene NHOs kompetansebarometer er gjennomført. Særlig er det mangel på fagarbeidere. 62 prosent av bedriftene på landsbasis oppgir at de har behov for ansatte med yrkesfaglig utdannelse de neste fem årene, spesielt innenfor teknikk- og industriell produksjon, bygg og anlegg og elektrofag.

Samtidig i de mange tusen hjem i Østfold sitter mange unge og lurer på hva de skal bli. Da burde svaret være gitt. Veien til en sikker jobb går gjennom en god fagutdanning. Ofte er ungdommene også godt motivert for å ta en praktisk utdanning. De ser mange fordeler med en slik utdanning. Du er sikret jobb, du slipper studielån og du kommer tidlig inn i inntektsgivende arbeid og kan klare deg sjøl.

Problemet er ofte foreldrene. Mange synes ungdommen ikke burde låse seg fast i et løp, at de er for unge til å velge og at de de derfor bør ta studiespesialisering, «for sikkerhets skyld.» Dette vet jeg alt om, for jeg var en slik forelder selv. Min datter var levende opptatt av kakebakst og konditorkunst og vill utdanne seg til konditor. Jeg frarådet henne dette og mente hun ville bli lei av hobbyen sin og at hun burde safe med å velge studiespesialisering. I dag skjønner jeg ikke hva det var jeg var så redd for?

For de som ønsker det, er det store muligheter for å videreutdanne seg og videreutvikle seg innen de fleste yrker. Rørleggeryrket er for eksempel en mulighet der du er sikret lærlingekontrakt OG du kan spesialisere deg videre i en rekke retninger om du ønsker det. Fagskolen gir også et godt tilbud som et påbygg for fagarbeidere.

Det skal likevel ikke stikkes under en stol at det kan være en utfordring å få lærlingeplass, men også her ser vi en bedring. Bedriftene er i sterkere grad seg sitt ansvar bevisst. Skal vi flere fagarbeidere er bedriftene nødt til å trå til. Jeg bejubler den lærlingegarantien som blant annet er innført i byggebransjen og utfordrer flere bransjer til å følge opp dette. 

Fra fylkeskommunens side skal vi intensivere arbeidet ytterligere i forhold til å få på plass flere lærlingeplasser, OG vi må også være flinkere til å dimensjonere antall studieplasser basert på næringslivets behov. Det er ikke et mål å utdanne noen til ledighet.

Samtidig ser vi at mangel på rett kompetanse fører til tapte kunder og markedsandeler, eller skrinlegging av planlagt utvidelser. Det oppgir 40 prosent av bedriftene med udekket kompetansebehov. Når vi vet at vi har som mål å skape 6000 nye jobber i Østfold, så kan vi ikke ha det slik at bedrifter må si nei til oppdrag fordi de mangler folk. Da får vi ikke skapt nok arbeidsplasser. Derfor må arbeidet for å sikre samsvar mellom skolenes tilbud og næringslivets etterspørsel intensiveres.

Siv Henriette Jacobsen, A.

Fylkesvaraordfører og leder for Næringsriket Østfold