Ingen utbygging i Halden

I Halden Fengsel har det ligger til rette for å bygge en enhet til og utvide antall plasser med 96. I følge finansdepartementet foreligger den en såkalt konseptvalgutredning som også har vært gjennom en ekstern kvalitetssikring. Likevel har ikke regjeringen brukt denne muligheten for å utvide antall soningsplasser. I stedet bruker de millionene på å leie plasser i Nederland.

Stortingsrepresentant Svein Roald Hansen forteller om partiets skatteopplegg

Svein Roald Hansen

Det er synd. For vi trenger flere fengselsplasser, og det er ingen varig ordning å leie plasser i andre land. Vi trenger også de arbeidsplassene dette gir her hjemme.

Da er det liten grunn for regjeringspartienes representanter i Østfold å juble fordi det nå er bygget nye plasser ved Eidsberg fengsel i Mysen. Det er fint med flere plasser i Mysen, men disse erstatter plasser som legges ned i Oslo og bidrar altså ikke til flere plasser samlet sett i Norge.

I Østfold har vi også kvinnefengselet på Ravneberget i Sarpsborg. Der er det også behov for flere plasser og kommunen har tilbudt seg å stå for byggingen, hvis regjeringen ønsker. Men heller ikke her skjer det noe.

Historien gjentar seg på et vis. Byggingen av Halden Fengsel kom først i gang etter at regjeringens Stoltenberg overtok i 2005. Prinsippvedtaket om å bygge skjedde under regjeringen Bondevik, men det forsinket fordi Fremskrittspartiet fikk regjeringen med på å utrede privat bygging og drift. Det var først etter regjeringsskifte bevilgningene kom og spaden kunne stikkes i jorda.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Østfold Ap