AP vil bedre tannhelsen – ikke svekke den.

Regjeringens forslag til kutt i offentlig støtte til tannregulering vil være enda et bidrag til økte forskjeller i Norge. Det er ikke akseptabelt!

Siv innlegg

Arbeiderpartiet vil bedre dagens tannhelsetilbud – ikke svekke den.Regjeringens forslag er å gå baklengs inn i framtiden. Et bedre tannhelsetilbud bør bli det neste store velferdsløftet i Norge.

Helseminister Bent Høie har nylig lansert et forslag om å kutte offentlig støtte til tannregulering. Dette er bare nok et eksempel på at regjeringens politikk går ut over de som har minst fra før. Det kan ikke bli sånn at en i framtida vil se på ungene om de kommer fra en rik eller en fattig familie og at fattigfolk blir gjenkjennelig og stigmatisert fordi de har dårlige tenner. Det kan ikke være slik at på tannstillingen skal fattigfolk kjennes.

Helseministeren argumenter for at det blir billigere for foreldrene når færre barn får tannregulering fordi de skipper egenandelen. Det er en merkelig argumentasjon. De som har god økonomi vil fremdeles ha muligheten til å betale for tannregulering. Det vil forsterke de sosiale ulikhetene innen tannhelse. Tannregulering er allerede dyrt nok om ikke regjeringen også skal fjerne den offentlig støtten som tross alt er der. 

Mange føler seg sosialt stigmatisert fordi de ikke tar vare på tannhelsa si. Vi snakker om unge personer som er avhengige av foreldrenes økonomi.

En skal ikke kunne se på smilet til noe om de er fattige eller ikke. Det viktigste akkurat er å sikre at regjeringens forslag ikke blir vedtatt. Det er forskjell på tiltak som reduserer prisene på tannregulering og på å fjerne støtten helt. I neste omgang må tannhelsetilbudet bli bedre for stadig flere. Det bør være den neste store helsereformen i Norge. Norge er allerede en sinke når det gjelder et godt tannhelsetilbud – vi kan ikke gjøre det verre.  Tennene er en del av kroppen og tilbudet til befolkningen bør bære preg av den annerkjennelsen.  

Siv H. JacobsenØstfold Arbeiderparti.