Gratulerer med 8.mars alle kvinner

8.mars er like viktig i 2019 som den var på 1800-tallet da det oppstod en organisert bevegelse som jobbet for likestilling mellom kjønnene.

original_1478638186_0242388

Det er fem grunner vi i mange , mange år har diskutert og holdt utallelige  taler og appeller om.

-Lik lønn for kvinner og menn

-Få kvinnelige toppledere

-Kvinner jobber mest deltid

-Jenter får ikke skolegang i alle land

-47 000 kvinner dør hvert år av farlige aborter

Likestilling mellom kjønn handler om lik fordeling av makt, rettigheter og muligheter. Makten til å fordele goder og byrder bør være fordelt, eller rettere sagt, jevnt fordelt mellom kvinner og menn.

Det er rett og slett et spørsmål om rettferdighet.

Det er ikke mulig å snakke om likestilling mellom kjønn i 2019 uten å ta innover seg metoo-kampanjen.

For likestilling handler også om retten til ikke å bli utsatt for seksuell trakassering.

Det handler om respekt for menneskeverdet uavhengig av kjønn.

De Skamløse og Metoo-kampanjen gir håp og mot og innehar en kraft - en enorm kraft man ikke kan overse eller overhøre.

Modige kvinner har gått foran ved å fortelle om urett, press, begrenset frihet og bruk av makt.

Ved at tausheten brytes forstår mange kvinner at de ikke står alene.

Fellesskapet har gitt styrke til å si i fra om urett.

Men vi ser at hets, trusler og mobbing truer ytringsfriheten. Særlig gjennom ulike sosiale medier.

Vi vet at det koster å ytre seg, men vi vet også at for noen er prisen høyere enn for andre.

Hetsen mot Lan Marie Berg Nguyen fra Miljøpartiet de Grønne har vært et tema i offentligheten og man kan få inntrykk av at alle som stikker hodet fram i offentligheten risikerer å bli utsatt for stygg ordbruk og hets.

Det er en høy pris å betale for Lan og

det er en høy pris å betale for vårt samfunn.

Jeg vil ikke ha et slikt samfunn.

Jeg vil ha et samfunn og en samfunnsdebatt som er preget av saklighet og konstruktivt engasjement.

Uenighet er ikke skummelt eller farlig. Hets og trusler derimot truer vår ytringsfrihet.

Vi må fortsette holdingsarbeidet.

Vi må snakke om det i hjemmet, på skolen, på jobben , i lag og foreninger og i politikken.

Vi har alle et ansvar for å løfte det vi snakker om ut i praksis. 

Jeg tror at deltakelsen på årets 8.mars arrangement vil nå nye høyder i år. Det er det en god grunn til, men jeg trodde ikke at vi i 2019 nok en gang må kjempe for abortloven og retten til å bestemme over egen kropp. La oss stå sammen og gi en klar beskjed om at vi nekter å være et forhandlingskort i politiske hestehandler slik vi ble ved siste regjeringsforhandlinger.

Gratulerer med dagen den 8.mars og bruk dagen til å sette agenda.

Vi trenger hverandre og vi trenger 8.mars.

Hanne Tollerud

Leder av Østfold AP sitt Kvinnenettverk.