ARBEIDERPARTIETS STATSBUDSJETT

Arbeiderpartiet viser i sitt alternative forslag til Statsbudsjett at det faktisk er mulig å fordele annerledes og mer rettferdig for folk flest enn det Høyreregjeringen legger opp til.

Leder ØAP

Vi vrir skattene slik at alle som tjener mindre enn 750.000 kroner i året vil få mindre skatt mens de som tjener mer enn 750.000 kroner i året må betale mer.

Arbeiderpartiet vil ha flere folk i arbeid og Østfold trenger flere arbeidsplasser så derfor satser vi 200 millioner mer til utvikling av industrien, beholde muligheten for direkteinvestering, utarbeide en Nordsjøplan hvor vi ser på havvind, mineralutvinning og lagring for co2. Vi satser 50 millioner til utvikling av helseindustri og vi legger 100 millioner til styrking av hestenæringen.

Arbeiderpartiet vil styrke sykehusene med 3 milliarder mer enn regjeringen, noe som ville gitt sykehuset Østfold 54 millioner i økte driftsmidler. I tillegg legger vi inn 200 nye fastlegestillinger som vil gjøre det enklere for kommunene å besette ledige hjemler.

Arbeiderpartiet mener at kommunene må få sterkere økonomiske rammer for å gi innbyggerne gode og riktige tjenester og øker innsatsen med å legge på 3 milliarder mer til kommunene og fylkene. Her i Østfold ville Fredrikstad få 36 millioner mer, Sarpsborg 25 millioner mer, Halden 14 millioner mer, Indre Østfold kommune 20 millioner mer, Moss 21 millioner mer, Aremark 0,8 millioner mer, Råde 3,4 millioner mer, Våler 2,5 millioner mer, Hvaler 2,1 millioner mer, Skiptvet 1,8 millioner mer, Marker 1,7 millioner mer og Rakkestad 4 millioner mer. Bare her vil altså Østfoldsamfunnet kunne fått om lag 132 millioner kroner mer til lærere, sykepleiere, barnehageansatte og andre oppgaver som kommer fellesskapet til gode.

Et seriøst og organisert arbeidsliv er en forutsetning for vårt velferdssystem og vi øker derfor fradraget for å være medlem i en fagforening med 4000 kroner, noe som gjør det billigere å være fagorganisert og som vil støtte opp om et seriøst og trygt arbeidsliv.

Enslige minstepensjonister får 4000 kroner mer i året fra 1.mai med Arbeiderpartiets forslag og vi fjerner egenandelen for fastlege og legevakt for de under 18 år.

Arbeiderpartiet foreslår å redusere barnehageprisen med 2.200 for ett barn i motsetning til regjeringen som har økt barnehageprisen de seneste årene.

Vi setter også av mer penger til Opera Østfold og Østfoldteateret enn det regjeringen gjør for 2020.

Arbeiderpartiet vil omfordele bedre og legger derfor inn i budsjettet at de som kjøper EL biler med kostnad over 600.000 kroner må betale moms av beløpet over 600.000.

Og Arbeiderpartiet vil øke pendlerfradraget slik at det skal bli billigere å komme seg fra og til jobben.

Arbeiderpartiet viser at det går an å prioritere klima, distrikt og næringsutvikling på en bedre og mer rettferdig måte enn regjeringen.

Arbeiderpartiets budsjettforslag ville være et bedre forslag for Østfolds innbyggere og kommuner enn det regjeringen vil gjennomføre for 2020. Vi kommer til å fremme forslagene i Stortinget men dessverre er det slik at vi kommer til å få Høyre, FRP, KRF og Venstre imot oss.

Svein Roald HansenElise Bjørnebekk WaagenStein Erik LauvåsStortingsrepresentanter Østfold Arbeiderparti