Krever en bedre pasientreiseordning

Arbeiderpartiet er glad for at vi nå har bidratt til å få flertall for en gjennomgang av ordningen med pasientreiser. Alle tilbakemeldingene vi har fått mens vi har jobbet med saken viser at her trengs det en skikkelig opprydding.

En helsearbeider geleider en eldre dame gjennom gangene i et helsebygg. Foto: Øivind Haug

I det siste har vi sett flere hjerteskjærende historier om pasienter som venter altfor lenge før de kommer seg hjem. Det skal ikke være slik at pasientreisen i seg selv gjør folk dårligere. Derfor er vi glad for at ordningen for pasientreiser nå skal gjennomgås, slik at vi kan få en ordning som fungerer bedre for alle uansett om de bor i byer eller spredtbygde strøk.

For mange har de endringene som har vært foretatt i ordningen virket etter hensikten – men langt fra for alle. I altfor mange tilfeller venter dårlige pasienter altfor lenge før drosjen kommer eller før de får fly hjem. I tillegg ser vi også at geografiske forhold og den spredte bosetningen vi har i Norge, skaper særskilte utfordringer som krever lokalt tilpassede løsninger.

På bakgrunn av dette er det er god grunn til å foreta en bred gjennomgang av både helseforetakenes anbudspraksis og organisering av pasientreiser for å få til en ordning som fungerer bedre for pasientene.

Arbeidet med denne saken har vært som å skrelle en løk. Det har kommet frem lag på lag med hjerteskjærende historier som er til å gråte av. I altfor mange tilfeller svikter rutinene også utover selve pasientreisen slik at pårørende eller institusjon ikke blir varslet når pasienten sendes hjem - Gjerne tynnkledt og forvirret på rare tider av døgnet. En forteller om at mannen hennes ble sendt hjem uten at hun fikk beskjed og uten nøkkel. Han satt utenfor huset i flere timer i minusgrader og døde kort tid senere.

Sånn kan vi ikke ha det. Vi kan heller ikke ha det slik at pasienttransporten i seg selv rutinemessig skal være en helsebelastning for den syke ved at den må vente for lenge på drosjer som ikke kommer og på siste fly fordi det er billigere enn neste fly.

Vi har også fått høre om pasienter i et lengre forløp gang på gang stanger hodet mot et system som ikke kjenner lokale forhold. Når de etter mye om og men får overbevist en saksbehandler om at det er billigere å kjøre rundt fjorden enn å ta hurtigbåt og taxi – så må de starte på nytt med en ny saksbehandler om akkurat det samme spørsmålet to uker etterpå – sånn går ikke an!

Det skal ikke være slik at pasientreisen i seg selv skal gjøre pasienten dårligere. Vi er derfor glad for at vi skaper et flertall for å kreve at regjeringen foreta en bred gjennomgang av regelverket for pasientreiser og fremme en sak for Stortinget med tiltak for å forenkle og forbedre ordningen.

Siv Henriette Jacobsen, Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet, Østfold