Reversering av tvangssammenslåinger

Det ser nå ut til at regjeringen planlegger flere tvangssammenslåinger av kommunene på tross av at Høyre og FRP har uttalt klart og tydelig at reformen skulle ha reel frivillighet

stein erik

Nå snur de og det ser ut til at det legges opp til flere tvangssammenslåinger. Arbeiderpartiet sitt landsmøte i 2015 slo tydelig fast at sammenslåinger av kommuner skal skje på frivillig basis, og vi vil respektere kommunenes svar. Dersom et knapt flertall på Stortinget vedtar tvangsammenslåinger vil vi gi disse kommunene en ankemulighet for å få omprøvd og opphevet tvangssammenslåingen dersom Arbeiderpartiet får regjeringsmakt denne høsten. Det er merkelig at regjeringspartiene, som i løpet av reformprosessen en rekke ganger har sagt at reformen skal bygge på frivillighet, nå krever svar fra opposisjonen på hvordan vi vil forholde oss til tvangsvedtak fra et knappest mulig stortingsflertall. Arbeiderpartiet har gitt full støtte til de som har ønsket sammenslåing for sikre bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Det er da også et flertall av Ap-styrte kommuner blant de som velger sammenslåing. Men vi har ikke ønsket å legge press på de som på eget grunnlag ikke ønsker å bli slått sammen. Vi forstår frustrasjonen flere ordførere opplever når de har ønsket en sammenslåing, men ikke fått ja fra den ønskede partneren. Mange kommuner har takket nei fordi regjeringens opplegg stadig var i endring og det ble brukt utilbørlig press. Det gir dårlig grunnlag for en god og varig løsning.