Dugnad for fagbrev

Økt kompetanse kan være den enkeltes og bedriftene viktigste verktøy for å sikre sysselsetting og hindre at arbeidsledigheten biter seg fast etter Korona-utbruddet.

Oversiktsbilde av en forelesning. Foto: Øivind Haug

Det er dramatiske tider for landet. I løpet av en måned har ledigheten økt til 10 prosent og verdiskapningen (BNP) blitt redusert med 14 prosent. Det er nå vi må ta grep for å komme godt ut av krisen og for å hindre langvarige problemer både for den enkelte og for bedriftene i Norge

Nå må vi bruke både tiden og pengene godt. Viken har en rekke tiltak for å sikre omstilling og økonomisk stabilitet i bedriftene. Bedriftsintern Opplæring er en populær ordning som bidrar til kompetanseheving i en krevende periode. Midlene sikrer foreløpig at bedriftene slipper å permittere. Stortinget har også åpnet opp for at denne ordningen etter hvert også vil gjelde de som allerede er permittert og det er bra. I tillegg til dette vil Viken fylkeskommune ta initiativ til en dugnad for fagbrev og vi invitere partene i arbeidslivet til samarbeid om å få dette til.

Det er spesielt viktig at dette kan bli en ordning nettopp for de permitterte og de som nå faller utenfor arbeidslivet. Permitteringene rammer skjevt, og vi ser at mange av de permitterte mangler kompetanse og at de nå kan risikere å ha store utfordringer med å komme tilbake til arbeidslivet.

Når Stortinget nå har åpnet opp for at også permitterte kan ta utdanning får vi muligheten til å gjøre noe nettopp med dette. Det er på tide å fa til en dugnad for fagbrev i Viken.

God bruk av midlene 

Rundt 350 000 innbyggere i Viken har ikke videregående skole, for å sikre at disse skal kunne stå sterkere på arbeidsmarkedet når denne krisen er over bør vi bruke tiden godt og nå få til en felles dugnad for fagbrev i Viken. Det vil være formell kompetanse som sikrer at både bedriftene og de ansatte kan komme styrket ut av denne krisen.

Antallet permitterte i Viken er tidoblet.  Det er en krevende situasjon for mange. Nå når Stortinget har åpnet opp for at også permitterte kan gjennomføre kompetansehevende tiltak må vi bruke tiden godt og få til en dugnad for fagbrev både for å sikre at bedriftene får den arbeidskraften de har behov for og at arbeidstakerne står sterkere på arbeidsmarkedet når krisen er over.

Mangler kompetanse

Vi vet at næringslivet over lengre tider har rapportert om mangel på kvalifisert arbeidskraft. Det gjelder særskilt ansatte med fagbrev. Arbeidskraftsundersøkelsen til NHO melder om at 6 av 10 bedrifter rapporterer om mangel på kvalifisert arbeidskraft. Nå har vi muligheten til å gjøre noe med det. For å få til et løft for fagbrev i Viken, bør vi også bruke treparts-samarbeidet. Det er heller ikke unaturlig at vi først satser på de bransjene som sliter mest som følge av krisen slik som reiselivsnæringen og varehandelen, men dette vil vi invitere partene til et bredere samarbeid om.


Siv Henriette Jacobsen

Fylkesråd for utdanning og kompetanse (A)

Viken fylkeskommune