Oppsummering av valget 2015

Arbeiderpartiet har 189 representanter i Østfold etter høstens valg, og ikke minst står vi styrket i veldig mange kommuner!

original_1478641363_102514

Opptelling av representanter etter høstens valg viser at Arbeiderpartiet har 189 representanter i kommune- og fylkesting, samme antall som i forrige periode. Dette til tross for at vi mister hele fire representanter i Halden mye grunnet at Halden kommune har justert ned antall kommunestyrerepresentanter med 10 mandater. 

Til tross for en god valgkamp, ser det dessverre ut til at vi i kommende periode har én ordfører mindre enn i perioden vi legger bak oss. Det ble gjenvalg for Ellen Solbrække (Rakkestad), Svein Olav Agnalt (Skiptvet), Sindre Martinsen-Evje (Sarpsborg), Jon-Ivar Nygård (Fredrikstad), Kjersti Nythe Nilsen (Marker), Inger-Lise Skartlien (Rygge) og fylkesordfører Ole Haabeth. Dessverre lykkes ikke Håvard W. Osflaten med det samme i Hobøl, og det ble heller ikke maktskifte i Halden og Moss, til tross for solid fremgang og et veldig godt valgresultat for Arbeiderpartiet i Moss og kandidat Hanne Tollerud.

Det har vært et stort fokus på kvinneandelen i kommunestyrene rundt omkring etter valget, da denne er veldig lav veldig mange steder i landet. Den totale kvinneandelen til Arbeiderpartiet i Østfold er 43,9%, medregnet fylkestinget. Aremark, Eidsberg og Moss har 50% av begge kjønn, mens både Halden, Hvaler, Rømskog og Spydeberg alle har flere kvinner enn menn. 

En evaluering av valget følger etter en velfortjent pust i bakken for alle som har stått iherdig på de siste månedene. Nesten 600 aktive i Østfold har møtt nesten 60 000 velgere. Grunnlaget for 2017 er lagt og vi står styrket i veldig mange kommuner, til tross for at antall ordførere har gått ned fra 8 til 7. Takk til alle for en super innsats!