20 mill til tre-programmet

Pressemelding i forbindelse med Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett

original_1478640651_5364604

Arbeiderpartiet vil opprettholde det tre-baserte innovasjonsprogram som siden 2000 har vært et program for å satse på økt bruk av tre, og foreslår at det bevilges 20 millioner kroner i 2016. Regjeringen vil legge ned programmet.

Innovasjon Norge har administrert programmet og etablert et tredrivernettverk i distriktene. Prosjektet har resultert i økt bruk av tre i bygg. Den positive utviklingen står i fare for å stoppe helt opp hvis tredrivernettverket og deres aktiviteter legges ned.

- Dette programmet har vært grunnlaget for viktige tiltak i Østfold og bør absolutt fortsette, sier stortingsrepresentantene Svein Roald Hansen, Irene Johansen og Stein Erik Lauvås fra Arbeiderpartiet

En rekke suksessfylte prosjekter i Østfold/Søndre Akershus har sin bakgrunn i programmet. Noen av disse er:

• Vedtak i Østfold Fylkeskommune.

Det er vedtatt å vurdere trekonstruksjoner i alle fylkeskommunale bygg.

• Vedtak i Rakkestad kommune og ”ordførere for tre”

Det er vedtatt å ta inn trekonstruksjon på lik linje med tradisjonelle byggemetoder.

• ”Ordførere for tre”.

Østfold fylkeskommune og Rakkestad kommune har startet stafett-aksjonen.

• Lisleby flerbrukshall i massivtre i Fredrikstad.

Det er bygget flerbrukshall med SFO for Nøkleby barneskole i massivtre og limtre.

• Studentboliger på Remmen i Halden.

Det er bygget 352 studentboliger ved campus i massivtre.

• Studentboliger på Bjølstad, Kråkerøy i Fredrikstad.

Det er startet bygging av 202 studentboliger ved campus i massivtre.

• Kontorer og lagerbygg på Øra i Fredrikstad.

Det skal bygges lager og kontorlokaler, totalt 10.500 m2 med limtre og massivtre.

• Studentboliger på Pentagon i Ås.

Det er bygget 520 studentboliger i massivtre.

• Sykehjem i Drøbak.

Det er startet bygging av 108 sykehjemsplasser med massivtre-konstruksjon.

• Skole på Bjørkelangen.

Det skal bygges skole fra 1. til 10. klassetrinn i trekonstruksjon for Aurskog Høland kommune.


For ytterligere kommentar, kontakt stortingsrepresentant Svein Roald Hansen på telefon 905 45 391.