Nå bygger vi Norges beste fylkeskommune. Bli med!

Viken blir landets desidert mest folkerike og trolig mest innflytelsesrike fylkeskommune med nær en fjerdedel av Norges befolkning. Men hva bør vi styre mot – hva skal være vår rettesnor?

Fellesnemda i Viken fylkeskommune

Nå håper vi du vil hjelpe oss med å bygge Norges mest attraktive fylkeskommune. Ja, for det er så høyt vi legger lista.

Det er ikke mer enn drøyt halvannet år til Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner er historie. Stortinget har bestemt at de skal erstattes av Viken fylkeskommune, en av Norges 11 nye fylkeskommuner. Viken får innbyggere, ansatte, kvaliteter og ressurser mange vil misunne oss.

Regjeringen har sagt at de ønsker å gi de nye fylkeskommunene flere og større oppgaver. Det mener vi er klokt. Det såkalte ekspertutvalget har foreslått en rekke nye oppgaver. Nå ser vi fram til at regjeringen og Stortinget skal behandle dette, trolig senere i år.

Det vi vet sikkert er at den nye fylkeskommunen fortsatt skal ha ansvar for det vi har i dag. Vi tar oss av busstilbudet, vi driver videregående skoler og de offentlige tannklinikkene. Vi jobber med så ulike temaer som veier og kultur. Og vi planlegger arealbruk og verner om kulturminner og naturen og miljøet vårt. Vi har også det tunge ansvaret for regional utvikling, blant annet for å skape flere arbeidsplasser og gode forhold for næringslivet.

Kort fortalt: Fylkeskommunen leverer de tjenestene og tilbudene som er for store for den enkelte kommune, og som går på tvers av kommunegrensene. Viken fylkeskommune skal være leddet mellom stat og kommune, som klarer å se hele regionen under ett: Bussene kan ikke stoppe ved kommunegrensene, det kan heller ikke veiene. Arealene som skal bygges ut, eller ikke bygges ut, som skal utvikles eller vernes, må ses på i en regional, ikke en lokal sammenheng.

Det samme kan sies om for eksempel utviklingen av arbeidsplasser. Et næringsliv som jobber stadig mer på tvers av grenser og sektorer, trenger en sterk koordinerende aktør som jobber med regional utvikling. Viken har et grønt, sterkt, mangfoldig og innovativt næringsliv. Mange av Norges største, mest spennende og nyskapende bedrifter ligger nettopp i Viken.

Vi ligger i front i det grønne skiftet. Og den ledertrøya skal vi beholde.

Nå har politikerne, sammen med administrasjonen, startet den omfattende prosessen med å lage én ny fylkeskommune av de tre gamle. Det er lett å overse, men Viken fylkeskommune blir en betydelig norsk arbeidsgiver, med 10.000 ansatte, flesteparten av dem skoleansatte. Parallelt med dette jobber nå seks politiske arbeidsgrupper med å komme med forslag til organisasjon, roller, økonomi, oppgaver og valg.

I en av disse arbeidsgruppene sitter vi og seks andre politikere. Vår oppgave er å jobbe frem forslag til hva som skal være Viken fylkeskommunes visjon, overordnede målsetninger, verdier, symboler og grafiske uttrykk.

Kort sagt: Hva skal Viken være – for hvem? Og: Hvordan skal vi fremstå?

Det er i dette arbeidet vi ønsker å invitere så mange som mulig med: Vi har nettopp startet en stor involveringsrunde. Der ber vi en rekke grupper komme med forslag til hva som skal være Viken fylkeskommunes visjon og overordnede mål.

Og det er her vi nå ønsker innspill fra dere som blir innbyggere i Viken fylkeskommune.

For å hjelpe dere litt på vei: Vi vet allerede en god del hva vi kommer til å bli. Størrelsen, beliggenheten og kanskje flere og viktigere oppgaver fra Staten, gjør at Viken vil få betydelig innflytelse og mulighet til å både påvirke og gjennomføre nasjonal politikk, samtidig som vi også er nær innbyggerne. Det er en rolle vi skal være oss bevisst.

Viken har et stort potensial for å skape gode hverdager for innbyggerne våre. Disse vyene ønsker vi å ha med oss i arbeidet med en helt ny visjon for en helt ny fylkeskommune.

Så hva er så en god visjon? Det kan være så mangt, men vi liker de kjennetegnene BI-professor Jan Ketil Arnulf har utarbeidet:

«Visjonen skal være ambisiøs, men samtidig uttrykke tiltro til at medarbeiderne kan gjøre visjonen til virkelighet. En god visjon bør virke inviterende. Jo flere som blir invitert, desto bedre. En god visjon utfordrer det bestående. Jo enklere en visjon er, jo bedre.»

Kanskje er det akkurat du som har den beste ideen til visjon for Viken fylkeskommune. Vi håper du sender inn ditt forslag, og blir med når vi sammen skaper historien om Viken. Gå inn på viken.no og vær med på dugnaden.

Lykke til!

Bildetekst: Disse 34 folkevalgte styrer prosessen som skal lede til at Viken fylkeskommune ser dagens lys 1. januar 2020. Nå ønsker de forslag fra innbyggerne på hva som skal være visjonen til den nye fylkeskommunen.

Foto: Tom Egil Jensen.