Bryt ned fiendebildet i Europa

av: Østfold Arbeiderparti Internasjonale utvalg

Statsminister Jonas Gahr-Støre advarte på sin oppsummerende pressekonferanse før jul om spenningen mellom Russland og Ukraina. Russland har bl a stilt krav om at NATO trekker ut sine tropper i land som har grense mot Russland og at verken Ukraina eller Georgia skal tas inn i NATO.

Den Russisk styrkekonsentrasjon 150-350 km fra grensen mot Ukraina etter jul er blitt noe redusert («øvelsen er avsluttet»). Presidentene Putin og Biden er blitt enige om forhandlinger.

Østfold Arbeiderpartis internasjonale utvalg er bekymret for den spenningen som er bygd opp i Europa rundt konflikten mellom Russland og Ukraina. Norsk politikk overfor Sovjetunionen og senere Russland i nord, har bygget på styrke gjennom NATO og lavspenning gjennom samarbeid. Et samarbeid som ble forsterket og utvidet etter Berlin-murens fall i 1989. Barents-samarbeidet er bredt forankret også i et folk-til-folk-samarbeid.  

Mange tiår med lavspenning og et økende samarbeid over grensen endret hvordan vi oppfatter og opplever hverandre. I andre europeiske land er erfaringer og synet på naboen annerledes.

I vest sees Russland på som aggressivt og truende. Som fortsatt vil ha kontroll over nærområdene, landene som var en del av Sovjetunionen. I Moskva sees vesten på som truende og som har rykket fram mot Russlands grenser og truer med å fullføre løpet ved å ta også Ukraina og Georgia inn i NATO.

Dette gjensidige fiendebildet må brytes ned på begge sider. Ny tillit til hverandre må bygges opp. Da kan ikke grunnlaget være gjensidige trusler og sanksjoner, men tillitsskapende tiltak. Vi har greid det i nord. Vi må kunne greie det også sør i Europa.

Østfold Arbeiderpartis internasjonale utvalg mener det må være en klar norsk holdning til at Ukraina og/eller Georgia ikke tas inn i NATO.

Russland, på sin side må avslutte aksjonene i Donetsk regionen som tilhører Ukraina.

Statsministeren sa i sin nyttårstale at vi må bli flinkere til å lytte. I sikkerhetspolitikken må vi evne å se hverandre også gjennom motpartens briller.