Bedre kreftmedisin for alle!

Ventetiden for nye kreftmedisiner er altfor lang i dagens Norge. Det gjør at de som har råd til det i stadig større grad kjøper seg bedre behandling. Arbeiderpartiet krever at nye medisiner blir billigere og raskere tilgjengelig for alle.

Siv Jacobsen

Ventetiden på gode og livsforlengende kreftmedisiner i Norge er urimelig lang. Vi leser stadig oftere historier om pasienter som må betale dyre medisiner privat eller som bruker store midler på å betale for behandling i utlandet. Det er spesielt forstemmende å se at mange av disse medisinene allerede er godkjent og i bruk i våre naboland.

Samtidig dør norske pasienter enten fordi de ikke har råd til å kjøpe behandling privat eller fordi ventetiden på ny medisin blir for lang. Det er Helsedirektoratet ved organet Nye Metoder som avgjør om nye metoder og medisiner skal innføres her i landet. På fire år er det kun tatt i bruk 45 nye legemidler. Det er for dårlig. Vi kan ikke ha det sånn i Norge at folk skal dø på grunn av byråkrati og politisk sommel. Regjeringens passivitet på dette området er uakseptabel. Kampen mot todeling av helsetjenesten i Norge vil være en av Arbeiderpartiets viktigste saker denne valgkampen.

Vi vil ha flere og bedre kliniske studier, lettere tilgang til ny medisin og bedre internasjonalt samarbeid for å sikre norske pasienter et bedre tilbud.

Spesielt ille er det at private klinikker kan ta i bruk et medikament så snart det er godkjent i EU, mens ventetiden for å kunne ta det samme medikamentet i bruk i det offentlige kan være på opp mot to år. Ved å ikke gjøre noe med systemet legger regjeringen opp til et system der lommeboka avgjør hvem som får best behandling.

Private tilbud kan være et godt supplement til det offentlige, men ikke når det gjelder en alvorlig og potensielt dødelig sykdom som kreft. Her må det offentlige rustes opp. Arbeiderpartiet vil derfor prioritere arbeidet med å gjøre nye medisiner billigere og mer tilgjengelig raskere. Det bør også være mulig å etablere en bedre dialog med ed firmaene som tilbyr medikamenter slik at vi sammen kan finne bærekraftige løsninger til beste for pasientene.

Siv H. Jacobsen

Stortingskandidat

Østfold Arbeiderparti