Hvor mange glass tålte barnet ditt?

Jula er over, og pynten ryddet bort. I Sarpsborg og resten av Norge hadde barna og foreldrene tent tre lys for lengsel, håp og glede.

original_1478638220_7364597

Forventningene var store til jula både hos de store og små. Det sies at julen er et forstørrelsesglass på hvordan vi har det. Det som er bra blir enda bedre. Det som er ubehagelig og dårlig, blir verre.

De fleste av oss hadde en rekordlang juleferie. Ikke alle barna gledet seg til den. Mange vet at når de voksne har fri noen dager i strekk, og dermed ikke har noen rammer å forholde seg til, så drikker de mer. Disse barna gledet seg til julen var over. Samtidig gruet de seg til å sitte ved pulten første skoledag i januar uten å ha noen gode opplevelser som de kunne dele med resten av klassen. Nå gruer de seg kanskje til påskeferien.

Sarpsborg kommune og alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL har samarbeidet i 12 år for alkovett. I 2014 signerte vi en ny samarbeidsavtale, som den eneste kommunen i Østfold fylke. Vi jobber sammen for å redusere den delen av alkoholbruk som setter oss selv i fare eller går ut over andre. Vi har hatt flere kampanjer, for eksempel: «Hvor mange glass tåler barnet ditt?».

Vi ønsker å få foreldre til å tenke over hvordan alkoholbruk oppleves av barn. I en landsdekkende undersøkelse fra Ipsos MMI, på vegne av AV-OG-TIL, oppgir en av ti voksne å ha sett utrygge barn som følge av voksnes alkoholbruk. Dette tallet er urovekkende og antageligvis finnes det store mørketall. Barn er ekstremt lojale mot sine foreldre og er eksperter på å skjule at de har det vondt.

Er du i en situasjon der du ser barn som har det vanskelig fordi foreldrene drikker for mye, så se om det er mulig å gripe inn. Snakk med barnet og vis at du forstår og ser hva som skjer. Forsøk å opptre på en måte som gir barnet trygghet. Dersom du kjenner foreldrene kan det være best å ta opp situasjonen dagen derpå, når de er edru igjen. Vær konkret og saklig og fortell de voksne hvordan du oppfattet at barnet hadde det som følge av drikkingen deres

Ingen er like. Foreldre er forskjellige og barn er forskjellige. Det som oppleves vanskelig og utrygt for noen, kan være ok for andre. Det vi imidlertid vet er at barn trives best med foreldre som oppfører seg som de pleier. De liker ikke at foreldrene blir beruset, selv om det skjer sjelden. Derfor kan det være lurt å bruke alkovett både i høytidene og resten av året.

Alle barn fortjener gode og trygge oppvekstsvilkår. Sarpsborg kommune sin visjon er: «Der barn og unge lykkes».

Jeg oppfordrer alle kommunene i Østfold til å inngå en samarbeidsavtale med alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL. Vi trenger flere kommuner med på laget for våre barn og unges beste!

Sindre Martinsen-Evje,

ordfører i Sarpsborg kommune