Psykisk helsekrise

Under koronakrisen har folk blitt bedt om å holde seg mye hjemme og minske den sosiale kontakten. En trist men ikke sjokkerende konsekvens av snart et år med slike tiltak er at folk føler på mer ensomhet enn før og de psykiske helseproblemene brer om seg.

En far hjelper sine to barn med lekser hjemme på kjøkkenbordet. Foto: Øivind Haug

Mennesker er flokkdyr. Vi er forskjellige men vi trenger alle sammen å være med andre mennesker i blant. Vi trenger å bli sett og hørt og lyttet til.

Det er en sammenheng mellom sterke smittetiltak og psykisk helse. Det kan FHIs egne undersøkelse fra desember i fjor som viser at flere sliter med ensomhet og psykiske plager og en av fire er ikke fornøyde med livet. Disse funnene gjelder særlig i Bergen og Oslo hvor smittetiltakene har vært mest inngripende.

Barn og unge er spesielt sårbare. Viktige tilbud og møteplasser er stengt og mye av undervisningen foregår på digitale plattformer. For mange barn er det viktig å kunne komme på skolen og møte vennene sine. Det har de ikke hatt like stor mulighet til i det siste.

Mental helse sin chat-tjeneste melder om femdobling av henvendelser om selvmord. Snittalderen er 21 år.

Vi står i fare for at koronakrisen resulterer i en psykisk helsekrise. Det trengs tiltak og økt fokus på dette økende problemet.

I Arbeiderpartiets partiprogram står det en rekke gode punkter som beskriver våre løsninger. Vi ønsker blant annet å sørge for rask psykisk helsehjelp og lavterskeltjenester uten henvisning i alle kommuner. Det kan ikke undervurderes hvor viktig det er å få hjelp raskt. I alt for mange kommuner er systemet tregt og det kan ta mange måneder å få hjelp. Slik kan det ikke være.

I tillegg vil Arbeiderpartiet satse på desentralisert psykisk helsevern slik at det er kort vei til spesialister for folk i hele landet og vi vi foreslo 350 millioner til psykisk helse og mot ensomhet, i alternativt budsjett for 2021.

Vi må gjøre det vi kan for å unngå at vi får en psykisk helsekrise. Det er mulig å gjøre hverdagen til folk bedre, hvis man virkelig vil. Hvis man velger å føre en politikk som gjør det lettere å få hjelp uavhengig av hvor du bor i landet – det gjør Arbeiderpartiet.

Maria Imrik - AUF ØstfoldStortingskandidat