Utryggheten som brer seg

Utryggheten for den økonomiske situasjonen for kommunene i Østfold (og landet) brer om seg. Våre lokale og regionale folkevalgte skal lage budsjetter for skole, helse og omsorg for 2021 samtidig som kommunekassene tømmes for penger i kamp mot koronavirusets spredning.

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås

I lang tid har kommunene bedt om å få garantier og klare beskjeder om dekning fra staten for disse uforutsette og pålagte utgiftene. Det har ikke vært murret noe fra kommunene sin side når regjeringen har  bedt de og pålagt de å stille opp i dugnaden for å hindre ukontrollert spredning av viruset.

Tvert imot ser vi at ansatte og politikere ute i våre kommuner har tatt ansvaret på strak arm og gjort sitt aller beste, strukket seg langt og stilt opp. Når de samme kommunene ber om å få det klargjort at ekstrautgiftene blir kompensert får de først ulne svar fra regjeringen, deretter sier regjeringen at kommunene ikke kan styre økonomien og legger skylden for dårlig kommuneøkonomi over på lokale og regionale folkevalgte. Det er å sparke nedover, det er ikke fair ovenfor alle som har stått på ute i kommunenorge for å oppfylle sin del av dugnaden.

Arbeiderparttiet har gjentatte ganger krevd og foreslått i Stortinget at kommunene må få penger nå, at kommunene må få garantiene de etterspør og at det blir rom for å lage holdbare budsjetter for neste år. Vi blir nedstemt gang på gang av regjeringspartiene og FRP.

Akkurat nå, i skrivende stund, fredag den 9 oktober 2020 foreslår Arbeiderpartiet i Stortinget igjen blant annet :

Stortinget ber regjeringen kompensere kommunene for tapte skatteinntekter i 2020 og Stortinget ber regjeringen kompensere den enkelte kommune for direkte merutgifter som er påløpt som følge av utbruddet av covid 19. I tillegg foreslår vi penger til 1000 nye læreplasser i kommunene og styrking av midler til bedriftsintern opplæring.

Disse forslagene har ikke Arbeiderpartiet fått flertall for i komiteforslaget og derfor vil det heller ikke bli flertall i Stortinget når forslagene skal stemmes over. De blir nedstemt av H, KRF, V og FRP. Det er både en synd og en skam. Kommunene i Østfold hadde fortjent å få den tryggheten de etterspør, det er ikke å be om for mye.

Stein Erik Lauvås Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet Kommunal- og forvaltningskomiteen