Invasjon av Ukraina

Russlands militære angrep på Ukraina må fordømmes på det sterkeste. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina.

Vi må stå sammen med våre allierte og FN i kravet om at Russland umiddelbart stanser angrepet og søker en fredelig løsning. President Putin må bære det fulle og hele ansvaret for dette, som er et tidsskille for Europa og en ny tid i europeisk sikkerhet.

Norge må følge våre europeiske nabolands sanksjoner og støtte Ukraina humanitært. Vi må samtidig unngå at spenningen forplanter seg til andre deler av vårt kontinent, og viser til at statsminister Jonas Gahr Støre sier
 vi ikke ser noen tegn til at konflikten vil spre seg til Norges nærområder.
 
 Østfold Arbeiderpartiets internasjonale utvalg.