Saugbrugs til Stortinget

Historien om Saugbrugs, er også historien om Halden. Saugbrugs er den eldste treforedlingsfabrikken i Norge som fortsatt er i drift, og har i generasjoner år vært en viktig arbeidsplass i Halden, på mange måter en mønsterbedrift. Det er effektiv drift, kanskje en av verdens reneste fabrikker, gode lærlingeordninger – og fabrikken leverer gode resultater.

Saugbrugs Arve Sigmundstad

Det har lenge vært kjent at den sittende regjeringen ikke har levert på rammevilkårene til industrien og til Norske Skog Saugbrugs spesielt.

For Saugbrugs er det nok å nevne CO2-kompensasjon, tonnasjebegrensninger på veinettet, fritaksordninger for EL avgift og programmet for energieffektivisering – og altså problematikken rundt aske som regjeringen i august 2017 annonserte at de ville gå inn i med sikte på at aske kunne utnyttes som en ressurs.

Fra Stortinget har jeg har igjen utfordret regjeringen på når de vil komme på banen, og bidra til å bedre rammevilkårene for treforedlingsindustrien, og Saugbrugs.

Etter påtrykk fra lokale aktører i Halden og fra næringen selv kunngjorde Klima- og miljødepartementet i august 2017 at departementet ville vurdere ulike løsninger for å få fortgang i arbeidet med å utnytte aske fra biobrenselanlegg.

Ett mulig tiltak er å tillate at asken blir brukt til gjødsling av skog. Et annet er å bruke den som fyllmasse, et tredje alternativ er å bruke asken som bindemiddel i betong. Slik bruk av aske er ikke tillatt i dag. Med nye bruksmuligheter kan aske gå fra å være en utgift til å bli en inntekt for næringen – samtidig som dette vil kunne være et godt klimatiltak.

Det vil fremdeles være en rekke andre tiltak som også må tas tak i for å bedre rammevilkårene for denne viktige industrien. For Norske Skog Saugbrugs er det nok å nevne CO2-kompensasjon, tonnasjebegrensninger på veinettet, fritaksordninger for EL avgift og programmet for energieffektivisering – og altså problematikken rundt aske som regjeringen i august 2017 annonserte at de ville gå inn i med sikte på at aske kunne utnyttes som en ressurs.

Helt konkret har jeg utfordret regjeringen på når vi kan forvente at regjeringen trekker sine konklusjoner etter å ha vurdert hvordan aske fra biobrenselanlegg kan utnyttes som en ressurs fremfor å ansees som avfall?

For, det kan vel ikke ha vært slik at dette bare hastet og var veldig viktig i innspurten av valgkampen 2017, mens nå er saken glemt og blitt borte? 

Arve Sigmundstad

Gruppeleder

Halden Arbeiderparti