Vi må få flere må i jobb

Det viktigste budskapet fra sentralbanksjef Øystein Olsens årstale var at vi må flere i jobb. «Vårt framtidige velferdsnivå avhenger av hvor mange som er i jobb og hvor produktive der er», sa Olsen.

Svein Roald Hansen

Grunnen er at verdien av det du og jeg og alle andre kan bidra med – vår humankapital – er tre ganger så mye som verdien av naturresursene, produksjonskapital og finanskapital til sammen. Med andre ord, olje, fossefall, fisk, skog er viktig. Men å få oss alle i jobb er mye viktigere.

Ved begynnelsen av dette århundre, i 2001, var vel 85% av alle mellom 25 og 54 år i jobb. Norge var i verdenstoppen på sysselsetting. I dag er det sunket til 83% og fem land har gått forbi oss. To prosent er mange mennesker som ikke er i jobb, men på trygd. Hos våre naboland øker andelen i jobb, hos oss synker den.

Derfor vil jobb nummer en for en ny Arbeiderpartiregjering være å få opp sysselsettingen, få flere i jobb. For mange skyves ut av arbeidslivet for tidlig.  Vi må gjøre mer for at folk kan bli i arbeidslivet, også om de ikke kan yte fullt. Noe er bedre enn ingenting.

Det handler om å få ned frafallet i videregående skole, for de som dropper ut får en tyngre vei inn i arbeidslivet senere. Det handler om å hjelpe folk tilbake, om de har mistet jobben. Det handler om å fylle på med ny kompetanse for å fylle nye typer jobber.

Men det handler også om å utvikle ny industri som er framtidsrettet og som kan gi både arbeid til den enkelte og nødvendige inntekter til fellesskapet. Industri og bransjer som kan erstatte jobber i dagens oljenæring, når aktiviteten i den synker. Mye kan utvikles på bakgrunn av kompetansen fra oljenæringen og leverandørindustrien. Havvindmøller, gruvedrift på havbunnen, utvikling av hydrogen fra gass.

Vi må rett og slett gå i gang med en ny industrireising i landet vårt. Grunnlaget er der. Det er politisk vilje som mangler i dag. Den viljen skal vi stå for, når vi får regjeringsskifte etter valget i 2021.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti