En styrket barselomsorg ute i kommunene

Fødsel er en stor begivenhet. Et nytt liv og en ny begynnelse.

EBW

De fleste av oss er heldige og kan tenke tilbake på de avgjørende øyeblikkene med glede. For noen gikk det ikke slik som det skulle, og helsetilbudet blir testet til sitt ytterste.

At alle barn og mødre får den beste oppfølgingen og forutsetningene burde vært en selvfølge. Alt for ofte hører vi historier om kvinner og barn som ikke får den fødselshjelpen etter oppfølgingen i barseltiden som de har krav på. 

Når kvinner skrives tidligere ut fra fødeavdelingene burde det stå et kompetent apparat klar for å ivareta mor og barn ute i kommunen. Slik er dessverre ikke virkeligheten mange steder.I dag må 60.000 gravide og barselkvinner årlig dele på 424 kommunejordmødre.

Det er viktig å styrke jordmortjenesten men vi trenger også flere stillinger til barnepleiere og helsesykepleiere.

Retningslinjer for barselomsorgen (2014), anbefaler hjemmebesøk av jordmor rett etter utskrivelsen fra barsel, for å gi tett oppfølging av både mor og barn. Slik situasjonen er i dag er hverken nyfødte eller nybakte mødre sikret hjemmebesøk av jordmor. Tall fra 2018 viser at kun to av ti får hjemmebesøk rett etter utskrivelse. 

Mange reiser hjem før amming er kommet i gang og dermed før de vet om det blir et problem.  Det er verdt å merke seg at ammefrekvensen går ned på landsbasis.

Når nybakte mødre og barn skrives for tidlig ut fra fødeavdelingene får ikke fagpersonene vært der for å vurdere helsebehov. Sykehuset rekker heller ikke å vurdere hvem som trenger ekstra oppfølging i foreldrerollen før de er reist hjem (fysisk og psykisk helse, samspill, omsorgsevne ).

De ansatte på helsestasjonene rapporterer at de har fått ekstra arbeidsbelastning med å ivareta oppgaver sykehuset tidligere gjorde. Et eksempel er foreldre som er usikre på helt vanlig stell av barn, fordi de ikke rakk å gå gjennom dette på sykehuset. Slike opplevelser fører til en usikkerhet i starten. Usikkerhet som kunne vært unngått.

I dag er virkeligheten mange steder preget av ekstra arbeidsoppgaver, behov for tett oppfølging av barselkvinner og nyfødte i kommunene uten nok tid og ansatte til å ta seg av alle oppgavene på en god nok måte.

Kommunene må settes i stand til prioritere helsestasjonene, det må ansettes flere jordmødre og regjeringen må ta sitt ansvar og sørge for at det utdannes nok helsesykepleiere og jordmødre til å dekke behovet.

Høyre-regjeringen må også ta ansvar for den delen av barselomsorgen som ikke skjer i sykehusene. Spesielt når et større ansvar skyves over på kommunene på grunn av stramme sykehusbudsjetter.

Barselkvinner og nyfødte skal møtes av fagpersoner som har tid og kompetanse til å se behovene til både liten og stor.

Elise Bjørnebekk-Waagen

Stortingsrepresentant, Ap