Heltidsløft i nye Østfold!

av: Shakeel Rehman

Innføring av heltidskultur vil være en av de viktigste oppgavene for Østfold Arbeiderparti. Alt for mange har ufrivillige deltidsstillinger. I hovedsak er det ofte kvinner som jobber deltid og derfor er heltidskamp også en likestillingskamp!  Vi beveger oss mot 8.mars – den internasjonale kvinnedagen! Da er det verdt å ha friskt i minne at heltid også handler om å sikre økonomi og selvstendighet for kvinner gjennom hele og faste stillinger, som gir en lønn og leve av og en trygg pensjon.  

Mange kommuner i Østfold gjør allerede mye bra på dette området. I Sarpsborg under Therese Thorbjørnsens ledelse, er de godt i gang med heltidsarbeid. De har satt av store ressurser og gjennomfører nå en rekke spennende tiltak som vil bidra til flere heltidsstillinger. Det er en inspirasjon for mange andre kommuner i Østfold!

I Fredrikstad har ordfører Siri Martinsen over flere år jobbet med heltidskultur. Der har de mange spennende prosjekter og en sterk medvirkning og involvering av de ansatte på prosessen for innføring av heltidskultur.  

I Moss har vi intensivert arbeidet med innføring av heltidskultur! Det er nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe (trepartssamarbeid) for å utvikle visjon, mål og strategi, utover det vi allerede gjør i dag. Jeg har gleden av å lede arbeidsgruppen, som blant annet består av folkevalgte, administrativ ledelse fra kommunen og tillitsvalgte fra Fagforbundet, Sykepleierforbund og Delta! Målet er at tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte sammen skal finne gode løsninger for en ny heltidskultur i Moss kommune! I Moss håper vi å vedta den nye strategien for heltid i løpet av 2023!

Østfold Arbeiderparti vil jobbe for at faste, og hele stillinger skal være hovedregelen for ansettelser i Østfold fylkeskommune. Vi vil styrke det partssammensatte samarbeidet og gjennomføre et heltidsløft i tett dialog og samarbeid med de tillitsvalgte og dere organisasjoner. Vi vil ta lærdom fra andre kommuner og fylkeskommuner som har lykkes i arbeidet med å innføre heltidskultur og omsette dette til praksis i vår fylkeskommune.


I nye Østfold skal heltid være hovedregelen! JA - til hele og faste stillinger!


Shakeel Rehman

Østfold Arbeiderparti

S

Shakeel Rehman