Kulturdråpen

Østfold kulturutviklings tilbud «Kulturdråpen», er til for de som ikke alltid har fulgt samfunnets etablerte stier og veier. Den henvender seg til de som av ulike grunner har falt utenfor og den gir et god kulturopplevelse, gjennom konserter og teater, til blant annet innsatte i fengsler og beboere på rusinstitusjoner.

Kultur

Ordningen baserer seg på kunnskapen om at kulturaktiviteter kan være av avgjørende betydning for menneskers helse og den grunnleggende tanken er å sikre at mottakerne får et profesjonelt kulturtilbud, ved at man gjør det alminnelige kulturtilbudet tilgjengelig - En god kulturell opplevelse, både kan og vil gi økt livskvalitet for den enkelte.

Mange av landets kjente kunstnere og artister har arbeidet for Kulturdråpen og de gjør det fordi de tror på at dette tilbudet kan gjøre en forskjell. Vi så dette senest på årets «Dråpekonsert» hvor artistene opptrådt gratis og inntektene går til forebyggende tiltak for unge. På konserten bidro blant annet Phoenix koret med sang og egne tekster – Vitnesbyrdene de ga, var fra en verden de fleste av oss ikke ønsker å kjenne, eller å være en del av, var sterke og flotte. Vi opplevde ungdom som igjen hadde fått håp og tro tilbake i livene sine. Selv konkluderer jeg med at hvis kulturdråpen har bidratt, om enn bare bitte litt i dette, så er det verdt hver eneste krone!

 I fylkesdelplan kultur står det å lese at «Kulturen i Østfold skal bidra til bygging av en positiv identitet, for enkeltmennesket, lokalsamfunnene og fylket som helhet.»Kulturdråpen bidrar nettopp til dette – bygging av en positiv identitet for enkeltmennesker. Historiene fra institusjonene bekrefter dette - både fra de ansatte og fra klienter, pasienter og innsatte. De etterlater ikke noe annet inntrykk en at kulturdråpen er et godt tilbud.

Både i Fylkestinget og på Stortinget er det blitt jobbet for at kulturdråpen skal bli en permanent ordning, i første omgang i Østfold og i neste omgang som en nasjonal ordning. Det har også lenge vært et ønske om at fylkeskommunen, gjennom Østfold kulturutvikling, skulle overta det finansielle ansvaret for Kulturdråpen, da det har vært uklare signaler fra de statlige etatene om de ønsker å gi prosjektstøtte også framover.

Dette er ikke bra og Fylkestinget kommer nå til å ta grep for å fjerne denne usikkerheten. Vi ønsker at kulturdråpen blir en nasjonal ordning og vil jobbe for dette. Vi vil også ta ansvar for å sikre driften av kulturdråpen i Østfold, mens vi venter på at staten skal komme på banen. Vi gjør dette, fordi dette er et godt og viktig prosjekt og fordi det utgjør en forskjell.

Det handler nemlig om å legge inn innsatsen på det som virker – Kulturdråpen virker!

Andreas Lervik
Leder av Østfold fylkestings næring og kulturkomite (Ap)