1.mai mer aktuell enn på lenge

1.mai nærmer seg med stormskritt, men i år blir markeringen annerledes. Selv om vi må finne nye måter å markere dagen på er arbeidernes internasjonale kampdag mer aktuell enn på lenge.

Elise B. Waagen

I år er hovedparolen «Trygghet for helse og arbeid». Dessverre er det mange som kjenner en utrygghet knyttet til både arbeid og helse, spesielt nå i koronakrisen. Vi har i en periode levd under ekstraordinære smitteverntiltak for å hindre smitte og overbelastning av sykehusene våre, og de siste ukene har vært en prøvelse for mange.

Noen har vært syke, andre lever med en frykt for å bli syk eller for at noen vi er glad i skal bli av alvorlig syk. Mange har blitt permittert og møter en usikker fremtid. Barn har fått hverdagen snudd på hodet og hjem har fungert som en blanding av arbeidsplass, skole og barnehage, og mange besteforeldre lengter etter å møte barnebarn.

Gjennom koronakrisen har vi blitt minnet på hvor viktig fellesskapet er for vår trygghet.

Det er en styrke at det er har vært bred politisk enighet om tiltakene og krisepakkene som er fremforhandlet på Stortinget.  For Arbeiderpartiet har det vært viktig å sikre en sosial profil og at arbeidstakerne ikke skal sitte igjen med regningen. Sammen har vi fått på plass nødvendige styrkninger av permitteringsregelverket, kompensasjonsordninger for bedrifter og omsorgsdager for foreldre som må være hjemme med barn.

Fremtiden er usikker, men vi kan med sikkerhet si at koronapandemien kommer til å prege oss i lang tid fremover.

Så langt i 2020 er det ifølge NAV kommet inn totalt 435 000 søknader om dagpenger, sammenlignet med 160 500 gjennom hele 2019. I Sarpsborg har 2700 personer søkt om dagpenger under permittering etter koronapandemien ble en realitet. Dette er alvorlig. Jo lengre samfunnet er stengt, jo vanskeligere blir det å få alle tilbake i jobb. Vi vet at ledigheten kan stige raskt, og gå ned langsomt.

Arbeid bidrar til det viktigste i livet, trygghet. Gjennom arbeid kan hver enkelt få ta sine evner i bruk og få lønn til å forsørge seg og sine. Arbeid åpner dørene for å kjøpe bolig og skape seg et hjem. Alle burde være frie til å planlegge fremtiden, med trygghet for at det kommer inntekt hver måned. Det er alvorlig at mange opplever usikkerhet for arbeid og inntekt.  Vår samfunnsmodell bygger på at alle skal bidra – fordi alle trengs.

Vi kan ikke godta en situasjon der flere skyves ut av arbeidslivet. For å trygge arbeidsplassene og få hjulene i gang kreves det en aktiv politikk. Når den akutte krisen er over må samfunnet bygges opp igjen. Dette blir en stor oppgave hvor vi må lykkes for å skape trygghet for arbeid.

Tidligere generasjoner har gjennom å prioritere fellesskapsløsninger, et offentlig helsetilbud og fornuftig bruk av oljepenger gitt oss muligheten til å møte denne krisen med andre forutsetninger enn mange andre land i verden. Dette bør vi ta vare på for de som kommer etter oss.

Fremtiden er usikker, men det som er sikkert er at vi møter den best i fellesskap.

Med ønske om en god 1. mai.

Elise Bjørnebekk-Waagen, Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet