Tre tapte år

Hvilke tiltak som er framtidsretta i regjeringens forslg til statsbudsjett er vanskelig å få øye på, sier stortingsrepresentant Irene Johansen.

original

Regjeringen har lagt fram forslag til et statsbudsjett for "omstilling, arbeid og aktivitet" for 2016, "et budsjett for framtida" sier finansministeren. Hvilke tiltak som er framtidsretta er imidlertid vanskelig å få øye på. Forslaget til statsbudsjett inneholder riktignok nødvendige tiltak for å møte en krevende situasjon i deler av norsk økonomi, med økende ledighet spesielt i olje- og gassrelaterte virksomheter, noe som vil få Arbeiderpartiets støtte.

Kutt til jernbanen
Det er ikke framtidsrettet å kutte i investeringsmidlene til jernbanen, slik regjeringen gjør i dette budsjettforslaget, når vi har behov for mer penger til planlegging, utbygging og vedlikehold av jernbanen, ikke minst i Østfold. Det er vedtatt en framdriftsplan for utbyggingen av intercity samtidig som planleggingen av Ringeriksbanen startes opp, og så kuttes det i investeringsmidlene. Dette henger ikke sammen.

Tøff start
De nyvalgte kommunepolitikerne får en tøff start med dette budsjettet. For selv om veksten i de samlede inntektene på 7,3 mrd. kroner tilsynelatende er et høyt tall, så vil nye oppgaver, flere innbyggere, pensjonskostnader, samt merkelapp fra regjeringen på deler av midlene, spise opp mesteparten av disse pengene. For eksempel får Moss kommune i følge rådmannen en økning på kun 13 mill. til nye satsinger når alt dette er trukket fra. Budsjettet bidrar ikke til å sette kommunene i stand til nødvendige satsinger i skole og omsorg. Veksten i kommuneøkonomien er rett og slett for dårlig til å løse de store oppgavene kommunene har ansvaret for. Dette er ikke framtidsrettet.

Det grønne skiftet lagt bort
Norsk næringsliv, miljøbevegelse, transportsektor og matproduksjon ønsker grønt et skifte. De ber om hjelp til en nødvendig grønn omstilling alle ønsker. Det er derfor både overraskende og skuffende at regjeringen ikke følger opp det grønne skifte i budsjettet, hverken ift. virkemidler overfor næringslivet eller transportsektoren. Det er ikke spor av noe grønt skifte i budsjettet. Heller ikke dette er framtidsrettet politikk. Det må være en stor skuffelse for samarbeidspartiene V og Krf og legger et stort ansvar på dem når forhandlingene nå går i gang.

Rekordhøy oljepengebruk
Det er et svært ekspansivt budsjett med rekordhøy oljepengebruk på 194 mrd. Regjeringen har nå hentet ut like mye penger av oljefondet på tre år som vår regjering gjorde på åtte år – inkludert finanskriseåret 2009. Den voksende regningen overlater regjeringen til kommende generasjoner. Heller ikke dette er framtidsrettet. Hadde finansministeren tenkt på framtida, så hadde hun spart mer av oljepengene til kommende generasjoner istedenfor å bruke så mye som hun har gjort de tre årene hun har vært finansminister.

Evner ikke å prioritere
Tross den økte oljepengebruken kan jeg ikke se noen tydelig prioritering i budsjettet. Regjeringen sier det er et budsjett for omstilling, arbeid og aktivitet, men har ikke evnet å prioritere. Den økte pengebruken er smurt ut over litt til alt. Eller som SVs Snorre Valen sier, pengene er gått til "tant og fjas". Finansministeren sier et lavere skattenivå er det fremste tiltaket for å fremme omstilling, verdiskaping og arbeidsplasser. Selv i vanskelige tider med økende arbeidsledighet gir altså regjeringen skattekutt i formueskatten på 1,1 mrd til dem som har mest fra før. Det er ikke framtidsrettet og er ikke et godt tiltak for å skape vekst, i følge blant annet regjeringens eget skatteutvalg. Også ansvaret for omstilling overlater regjeringen til framtidige generasjoner. For de kommer ikke til å ha den samme oljepengekrukken å bruke penger fra som vi har i dag. De blir nødt til å prioritere og omstille. Regjeringen har lagt fram et statsbudsjett som følger opp de forrige og gir oss 3 tapte år for nødvendig omstilling av det norske samfunnet.

Irene Johansen

Stortingsrepresentant for Ap