Nå er det valget som gjelder

Sommeren står for døra. Men etter den kommer kommunevalget og Viken-valget. Det er høstens viktigste hendelse.

stortingsrepresentant

Hvem som skal styre våre kommuner og i den nye fylkeskommunen, Viken, vil avgjøre hva slags fellesskap vi utvikler i by og grend. Husk at et kommunestyre hvor Arbeiderpartiet kan være i førersete, er det som står mellom folk og regjeringens høyrepolitikk.

Skal eldreomsorgen bygges i kommunal regi eller skal den konkurranseutsettes? Skal kommunen fortsette å lyse ut små stillinger eller utvikle en heltidskultur? Skal vi gi skolebarna et enkelt måltid på skolen, eller fortsette å se at for mange kommer på skolen uten matpakke? Skal vi ta klimatruslene på alvor også lokalt, eller stole på klimafornekterne og la det stå til? Det er slike nære ting lokalvalget handler om. 

Dessverre gir høyreregjeringen kommunene for trange økonomiske rammer til at lokalpolitikere med ambisjoner kan få gjort alt de ønsker. Det er rett som regjeringen sier at kommunene aldri har fått mer penger. Men det kan enhver regjering si, kommunene får litt mer i år enn de hadde fjor. Men mesteparten av økningen de har fått fra år til år under denne regjeringen, dekker så vidt de økte utgiftene. Til flere eldre som trenger omsorg, til flere barn i skolen osv.  Derfor har Arbeiderpartiet i sine budsjettforslag gitt kommunene flere milliarder mer.

Det ville gitt plass i budsjettene for skolemat, gratis SFO for 1. klassingene, økt kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen, mer til klimatiltak lokalt.  Vi får ikke gjort noe med hvem som styrerlandet før høsten 2021. Men i mellomtiden må vi sørge for at politikken i kommunen og Viken preges av sosialdemokratiske politikere og sosialdemokratiske verdier.

Lad opp i sommer og vær klar for valgkamp når ferien er over.

Svein Roald HansenStortingsrepresentant for Østfold Ap