Arbeid aller viktigst

Jeg vil leve i et samfunn hvor noens krise eller alles krise. Derfor er arbeidsledigheten som for øyeblikket rammer Vestlandet hardest, også vår krise. Ledighetskrisen kan fort komme, også til oss her i Østfold. Nedleggelsen av Rygge sivile til høsten, er ett eksempel.

original_1478641556_0686066

 134.000 arbeidsledige er den høyeste ledigheten på mange, mange år. Det er ett år til stortingsvalget. Kampen mot økende ledighet, og kampen for nye arbeidsplasser vil være den viktigste saken ved valget neste år.

Fallet i oljeprisene kan ingen norsk politiker ha ansvar for. Men regjeringen kunne reagert raskere og sterkere for å demme opp for virkningene. I stedet er den trukket etter hårene. Først når LO og NHO sammen ba om det i lønnsoppgjøret, ga regjeringen etter og endret permitteringsreglene, slik at bedriftene kan beholde kompetansen i bedriften framfor å gå til oppsigelser.

Regjeringens viktigste politiske grep for å omstille norsk økonomi og næringsliv til framtidas arbeidsliv, er skattelettelse til de som trenger det minst. Det er en politikk som ikke virker som tiltak mot økt ledighet. Selv ikke finansdepartementet kan bekrefte at det er skattelettelse som skal til.

Vi vil bruke de milliardene mer målrettet, gjennom tiltak som gir oppdrag til bedrifter som har kompetanse, men mangler oppgaver. Oljebrønner i Nordsjøen kan plugges, gamle ferger kan skiftes ut med moderne gassdrevne ferger, utbygging av veier og jernbane kan framskyndes.

Norge har vært gode på omstilling. Fagbevegelsen har vært aktiv medspiller for å trygge bedriftene og rigge dem for nye oppgaver. En viktig faktor for dette er et samfunn med små forskjeller og sterke velferdsordninger som kan gi trygghet i krevende tider. Derfor er det vi nå ser, at forskjellene i samfunnet øker, uheldig, også for vår evne til omstilling. Det rokker med fundamentene i vår samfunnsmodell.

Stortingsvalget i september neste år, er viktig for å snu utviklingen fra den kurs dagens regjering fører og tilbake til en kurs som gir større trygghet for arbeid og et inkluderende velferdssamfunn.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartier