Sikkerhetsnettet vårt har krympet

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2020 lagt inn et kutt i arbeidsavklaringspenger for unge under 25 år.

EBW

Statsbudsjettet er lagt frem av en flertallsregjeringen, og vi kan dessverre ta for gitt at med mindre der skjer et politisk jordskjelv vil unge under 25 år på arbeidsavklaringspenger måtte leve for 130 000 i året fra 1. februar 2020. Dette er en kraftig reduksjon i inntekten til de som har lite å rute med fra før av.

Stille krav og stille opp Selvsagt skal det lønne seg å jobbe, og det gjør det også. Arbeidslinjen handler om å løfte folk inn i arbeid, stille krav og stille opp. Den siste tiden har vi fått beskrevet flere historier om syke unge mennesker, som for alt i verden gjerne skulle byttet plass med andre på samme alder i full jobb eller utdanning. Økonomisk utrygghet fører ikke syke folk et skritt nærmere arbeidslivet.

Unge på utsiden av arbeidslivet fortjener bedre Det settes ny uførerekord, en utvikling som er særlig bekymringsverdig blant unge. Unge på utsiden av arbeidslivet fortjener politikere som prioriterer tiltak for at arbeidslivet skal ha plass til dem. For noen handler det om riktig helsehjelp, for andre handler det er om kompetanse eller tettere oppføling fra NAV. Fremfor å kutte i livsgrunnlaget til unge burde regjeringen stoppe underfinansieringen av norske sykehus, sørge for at ansatte i NAV har tid til å gjøre jobben sin, reversere kuttene i arbeidsmarkedstiltak og gjøre festtalene om satsning på psykisk helse til en realitet.

Gå forsiktigVi vet ikke hva morgendagen bringer, og sykdom er hverken ønsket eller planlagt. I fellesskap har vi over mange år bygget opp et sikkerhetsnett som gjør det litt tryggere hvis livet blir snudd på hodet. Med regjeringens endring i arbeidsavklaringspenger er sikkerhetsnettet vårt blitt mindre. Forklaringen vi blir tilbudt av representanter fra Høyre-regjeringen er at økonomisk utrygghet skal motivere til arbeid.

Regjeringen slanker velferdsordningene våre budsjett for budsjett. I år var det blant annet barn med behov for briller og barn som trenger tannregulering som ble rammet. Summen av regjeringens poltikk er en ekskluderingslinje.  

Gå forsiktig, ikke fall, sikkerhetsnettet vårt har krympet.

Elise Bjørnebekk-Waagen