LÆREPLASSGARANTI – EN VIKTIG BRIKKE FOR YTTERLIGERE STYRKING AV YRKESFAG

av: Lars Pedersen Due

Det har over mange år vært en økende mangel på fagarbeidere i en rekke yrker. Flaskehalsene og utfordringene knyttet til dette har vært av ulike karakter – alt fra lave søkertall til utfordringer i forhold til å sikre alle elever relevante læreplasser.

I forhold til det siste ba Arbeiderpartiet Fylkesrådet i Viken utarbeide en læreplassgaranti i Viken. En læreplassgaranti som vil fungere som en forpliktende samfunnskontrakt mellom skoleier, skolene, lærebedrifter og den enkelte elev, hvor formålet er å gi yrkesfagelevene i fylket vårt en læreplass. Vårt mål er at alle elever fullfører videregående opplæring med enten et vitnemål eller fagbrev i hånden, og det målet forplikter fylkestinget og Fylkesrådet. At flest mulig elever får opplæring i bedrift er et selvstendig mål for Arbeiderpartiet.

En snekker står med hammeren klar. Foto: Øivind Haug

Hvert eneste år står om lag 7000 yrkesfagelever uten læreplass i hele landet. Dette er en utfordring for den enkelte elev, men også et samfunnsproblem. Det er i dag et stort behov for faglært arbeidskraft. Desto viktig er det at vi som både skoleeiere og arbeidsgivere er vårt samfunnsansvar bevisst. Læreplassgarantien utarbeides i tett samarbeid med næringsliv, kommuner, staten, bedrifter, organisasjoner, skolene og elevorganisasjoner.

Vårt mål er at denne garantien, og det innholdet som etter hvert blir presentert av Fylkesrådet, blir en satsing som klart og tydelig tar hensyn til de elevene som i dag sliter med å komme seg ut i lære av ulike årsaker. Målet om full læreplassdekning er ambisiøst, og mange vil si umulig å gjennomføre i praksis. Arbeiderpartiets holdning er i den forbindelse klar – uten klare ambisjoner i saker som er så viktige for våre elever og ungdommer blir det små bevegelser. Denne saken trenger gjennomføringskraft og klare mål – noe Arbeiderpartiet signaliserer med dette klare vedtaket.

Nå er saken er i gang –   og Arbeiderpartiet vi skal sørge for å følge opp ambisjonene i tiden fremover – også nå vi nå går tilbake til Østfold.