Linn på talerstolen på landsmøtet

Linn sin landsmøtetale

Kjære landsmøte.

Å både støtte bedriftenes jobbskaping og å støtte de uten arbeid, men som kan arbeide inn i arbeidslivet, er noe av det aller viktigste vi kan gjøre. Jeg ble derfor veldig glad for at Jonas snakket om arbeidslinja i sin landsmøtetale.

I min hjemby Halden er det å få flere i arbeid et mål i alt vi gjør – og som igjen henger sammen med at NHO kåret oss til årets vertskommune for næringslivet i år.

NND, Norsk Nukleær Dekommisjonering, ligger i Halden. Dette er den statlige virksomheten som har fått i oppdrag å rydde opp etter og bygge ned atomreaktoren som ble stengt i 2019, og sikre en trygg lagring av atomavfallet.

Etter en beslutning fra Gerhardsen-regjeringen fikk nemlig Halden en liten kjernereaktor, til forskningsformål. Den har stått midt i byen siden 50-tallet, plassert nesten vegg med en av hjørnesteinsbedriftene i byen, Norske Skog Saugbrugs. Når det nå skal dekommisjoneres, skal alt radioaktivt materiale bit for bit overføres til anlegg som er godkjent for mottak og lager. Hvor dette anlegget skal ligge, har ikke staten bestemt seg for, men Halden har meldt sin interesse i å påta seg dette svære samfunnsoppdraget.

Halden har gjennom bedrifter og høyskolen bygd opp en stor kompetanse på energiforskning. IFE er den virksomheten som har forsket på reaktordriften, og har vært internasjonalt ledende på forskning på energi siden 1948. Forskningsreaktorene i Norge har ført til bedre atomsikkerhet i våre naboland og ute i verden.

I dette skjæringspunktet ligger det utrolig store muligheter for byen min, for regionen Søndre Viken og Østfold, og for Norge. Her kan vi for alvor videreutvikle et stort og tungt internasjonalt kompetansemiljø bygd på det som allerede finnes, og i fellesskap skape nye arbeidsplasser, nye næringsveier og nye eksportmuligheter for Norge. Industrifylket Østfold tenker nytt og vil være i førersetet. Vi har kompetanse og vi videreutvikler vår kompetanse både på å legge ned kjernereaktorer, lagre avfall trygt og på å drive kjernereaktorer, det også trygt. Vi er klare for større oppgaver og jeg ber våre nasjonale politikere om «look to Halden» når viktige utredninger og beslutninger på dette området skal tas framover!

Linn Laupsa

Halden