Politihelikoptrene kan med fordel plasseres på Rygge

Justisminister Anders Anundsen har i dag kunngjort at beredskapstroppens senter skal ligge på Taraldrud i Ski kommune. Flere år med utredninger av Alna, Grønmo og nå sist Taraldrud kan være over.

original_1478640705_829742

Å bygge fasiliteter for politi helikoptrene på Taraldrud vil øke kostnaden på prosjektet med 500 mill. til 1 mrd. kroner. Politihelikoptrene kan med fordel plasseres på Rygge. Der vil de kunne bli del av et velutviklet helikoptermiljø.

Vi setter vår lit til at regjering og Storting ser de samfunnsøkonomiske verdiene dette gir.


Inger-Lise Skartlien

Ordfører Rygge kommune, nestleder Østfold Arbeiderparti