NHO på villspor

stein

Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO ) har vært i tenkeboksen og kommet ut med et forslag til det de omtaler som neste trekk for å sikre velferden og skape flere arbeidsplasser i Norge de neste årene. Det er bra at NHO vil bidra til flere arbeidsplasser og bedre velferd. Problemet er at de neste trekkene de foreslår ikke vil virke særlig bra, de vil tvert imot på mange områder ta oss i feil retning.

Blant annet så mener NHO at vi må få flere midlertidige stillinger og mer privatisering.

Et privatisert helsevesen og en svak offentlig sektor er ikke svaret på hvordan vi skal skape trygghet og langsiktighet for vårt felles velferdssamfunn. Ingen har ropt mer på hjelp fra staten enn det private næringslivet har gjort de seneste månedene. At vi har en sterk offentlig sektor og en stat som har muskler til å stille opp i en krise har vist seg å være avgjørende. Nå ser det ut til at NHO vil svekke det som har vært vårt sterkeste forsvar i en krise.

Vi skal fra AP sin side mer enn gjerne bruke tiden vår framover på å diskutere løsninger på hvordan vi skal skaffe flere arbeidsplasser, bare i Østfold må vi øke antallet arbeidsplasser med om lag 7000 de neste årene, men at disse arbeidsplassene skal komme som en effekt av å kutte i offentlig helsevesen og kutt i velferdsordninger for folk flest, det er vi ikke med på.

AP sitt utgangspunkt er å sikre folk trygge jobber, mest mulig hele stillinger og en sterk offentlig sektor som tåler en krise. Utgangspunktet må fortsatt være trepartssamarbeidet og en videreføring av den norske modellen, bare slik kan vi klare å løfte fram de nye klimavennlige arbeidsplassene, bare slik kan vi løfte fram en sterk velferdsstat.

Stein Erik LauvåsLeder Østfold APStortingsrepresentant