Østfold og statsbudsjettet 2020

Østfolds kommuner og jernbaneutbyggingen skrotes i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Stein Erik

Regjeringen skroter utbyggingen av InterCity med dobbeltspor fram til Sarpsborg og legger for dagen en svært negativ og lite offensiv holdning til jernbaneutbyggingen i Østfold. Dette står i direkte motsetning til hva Høyre lovet og Høyre reiste sterk kritikk fordi Intercity utbyggingen i Østfold gikk for sakte, Høyre lovert fortgang i arbeidet med dobbeltspor helt til Halden.

Nå har pipa fått en annen lyd og utsettelser og avlysninger er Høyres melodi for Østfold.

Østfoldkommunene må forberede seg på å et svært stramt 2020 budsjett. En økning på 0.3 % gir ikke noen mulighet for å styrke og utvikle tilbudet på eldreomsorg, skole og barnehage. Det er en reel fare for at tjenestetilbudet i kommunene i Østfold nå får kuttforslag for 2020.

I sum er ikke statsbudsjettet noen vinnersak for Østfold og regjeringen bruker opp handlingsrommet til skattekutt for de rikeste framfor å løfte vår felles velferd.

Stein Erik LauvåsLeder

Østfold Arbeiderparti