Vårt land

Vi har mye å takke våre medsøstre for i årene som har gått. Store kamper som stemmerett, abortloven, lik lønn for likt arbeid, kampen mot ufrivillig deltid, barnehager, permisjonsregler, kvoteringsordninger har og er viktige saker for å oppnå et likestilt samfunn.

original_1478638199_336492

I 1908 ber det amerikanske Sosialistpartiet Democratic Women`s Society om å markere en nasjonal kvinnedag. De følger opp med et massemøte om kvinnestemmerett i New York City 8.mars 1908. I Norge ble den internasjonale kvinnedagen feiret første gang i 1915. Men den offisielle og regelmessige feiringen kom først i gang etter annen verdenskrig. Etter annen verdenskrig handlet 8.mars mest av alt om aldri mer krig. Klassesolidartiet på tvers av nasjoner og krav om «brød og fred» var opplagte saker og i denne perioden vokste fredsbevegelsen fram. Kvinneperspektivet ble satt i forhold til kvinners tap og offer.

I dag kan vi kalle oss et av verdens mest likestilte samfunn. Det kan vi fordi modige folk har villet det slik, og på grunn av politiske vedtak.

-Norge er et land som har oppnådd mye når det gjelder likestilling, men vi har ikke kommet i mål, sa LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik under familie- og kulturkomiteens høring om likestillingsmeldinga i januar i år. Det er ikke vanskelig å være enig i denne uttalelsen. Vi har likestillingsutfordringer på områder som oppvekst og utdanning, arbeidsliv, vern mot vold og overgrep, næringsliv, helse og ikke minst det internasjonale arbeidet med likestilling.

Det er allikevel en sak som for min del vil få hovedfokus den 8.mars i år. Europa i 2016 er preget av krig og millioner av mennesker på flukt. I krise- og krigssituasjoner har historien vist at det er kvinner og barn som rammes hardt. Gjennom 2015 og 2016 har vi sett og lest om hjerteskjærende historier om mennesker på flukt. Det er bilder som aldri vil forsvinne fra minnet!

Vi vil gjerne tenke at Norge, vårt land, hvor solidaritet, menneskerettigheter og medmenneskelighet er en del av vår folkesjel. Jeg vil fortsatt mene at dette er kvaliteter ved vårt samfunn. Men helt ærlig så har jeg måtte gå noen runder med meg selv. Debattene, om det er en korrekt beskrivelse, i mediene (og da særlig på de sosiale) har vært sjokkerende og nedslående. Ytringer som er hatefulle og mildt sagt fordomsfulle florerer i de sosiale kanalene. Jeg mener ikke at folk ikke skal få ytre sin mening. Ytringsfriheten er en av våre viktigste demokratiske rettigheter vi har. Men jeg bekymrer meg over debattklimaet som har utviklet seg i Norge. Mistenksomhet og frykt er destruktive krefter og hva gjør det med våre barn/unge som vokser opp med dette?» Det er vi som voksen forbilder som er ansvarlig for hvilke holdninger barna inntar verden med og hvilket samfunn de skal leve i», uttaler generalløytnant Robert Mood i et intervju med Dagbladet.

Jeg skal feire 8. mars i år i Samfunnssalen i Moss. Der samles vi på tvers av etnisitet, religion og politisk ståsted. La oss bruke kvinnedagen til å vise vei og ta debatten tilbake.

Hanne Tollerud

Leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Østfold