Har regjeringa glemt oss?

Nasjonal Transportplan (NTP) er et magaplask fra en borgerlig regjering som ikke er i nærheten av å levere på en fremtidsretta jernbanesatsing, slik både landet og miljøet trenger.

Stopp jernbane

De store motorveiprosjektene kommer først i planleggingsperioden, mens jernbaneprosjektene skyves ut i tid. Det saboterer det grønne skiftet og målet om å flytte godstrafikk fra vei til bane. Regjeringen og deres støttepartier legger til rette for fortsatt vekst i antall trailere over Svinesund, og langs en E6 som allerede er i ferd med å bli sprengt.

Og selv om regjeringen vil bruke over 1000 milliarder på samferdsel, så klarer de altså ikke å prioritere Østfoldbanen helt fram til Halden.

Diffuse løfter om å bygge jernbane frem til Halden en eller annen gang etter at planen er gått ut på dato, det er et svik både mot Halden, Østfold og miljøet. Det må være lov å spørre om hvor i all verden Østfold sine stortingsrepresentanter fra Høyre, FrP og KrF har vært når dette prosjektet nå utsettes?

Ikke bare klarte de å sørge for nedleggelsen av Rygge, nå ryker også jernbanesatsingen til Halden og Europa – selvfølgelig er vi skuffa.

Halden har ikke råd til å vente til 2034 med den nye jernbaneløsningen, sentrumsutviklingen i Halden kan ikke stoppe opp frem til 2034. Hverken miljøet eller E6 gjennom Østfold kan vente i 20 år på å få flyttet godset fra Europa over fra vei til bane.

I gjeldene nasjonale transportplan fra 2013 står det: «(...) videre planlegging av InterCity-strekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i 2030»

Dette vet både regjeringen og stortingsrepresentantene fra Østfold, setningen overfor står nemlig både på side 54, 62, 116, 256, 277 og 306 i NTP’en som er publisert på regjeringens egen hjemmeside.

Nå har Høyre, FrP, KrF og Venstre nok en gang sørget for å utsette jernbanesatsingen til Halden – og til Europa. Vi kan ikke sitte stille og akseptere dette.

Det er ikke for sent å snu, det er måned til regjeringen skal presentere helheten i nasjonal transportplan, og endelig vedtak kommer ikke før nærmere sommeren.

Vi vil bruke kreftene våre på å få prioritert jernbaneutbyggingen til Halden og til Europa. Ferdigstillelse innen 2030 må være et minimum.

Spørsmålet er om regjeringspartiene og deres støttespillere her i Østfold vil være med å gjøre denne jobben?

Arve Sigmundstad,
Gruppeleder Halden Arbeiderparti
Stortingskandidat Østfold Arbeiderparti