Vi har bare en jordklode!

Det er ingen hemmelighet at klimaet er i endring og at samfunnet i større grad setter fokuset på miljørettet arbeid.

forfatter

Ifølge FN- sambandet har Co2 utslippet økt med over 25 kilotonn bare fra 1960 og til i dag. Norge ligger på andreplass når det gjelder Co2 utslipp pr innbygger på tross av vannkraftsom energikilde. Fortsetter vi som vi gjør i dag vil klimaendringene allerede i år 2100 være så store at menneskenes fremtid står i stor fare.

Man kan jo ikke la være å sette dagens hete diskusjon om NSB og Nettbuss i perspektiv. Samlebetegnelsen Vy vil komme på svimlende 280 mill. kroner. De sier selv at de vil følge samfunnet inn i fremtiden og at navnet Vy assosieres bedre til den nye visjonen, men til hvilken fremtid? Det er en dyr pris å betale for et navn som har en begrenset levetid.

Våre klimaproblemer er alvorlige. Og viser at selv om man har satt i gang tiltak, er det fortsatt ikke nok. Greta Thunberger en ung, men allikevel meget klok jente. Hun er inspirasjonen bak den mye omtalte skolestreiken som utarter seg blant elever over hele verden. Der de protesterer mot manglende innsats på miljørettet arbeid. På FN`sklimatoppmøte i Polen i desember talte Greta på vegne av CNJ (Climate Justice Now). Hennes tale var gripende og med et klart budskap. Vi må handle og vi må handle nå. Det var spesielt en del av talen som gjorde inntrykk og som virkelig satt spor. Hva svarer vi våre barn/barnebarn/oldebarn om 60 år når de spør oss hvorfor vi ikke gjorde mer når vi kunne?Hvorfor de må leve i frykt for en uviss fremtid? Det er ganske paradoksalt at det er våre barn som nå må ta opp dennekampen, når det er vi som forsørgere som skulle sikret dem en god fremtid. I stedet har vi satt den i fare. Samtidig blir de vitne til at vi velger å bruke så mye tid og ressurser på et navn som kommer til å bli ubetydelig, når man i stedet kunnebidratt til å sikre et bedre kollektivtilbud for å redusere utslipp.

Skiptvet Arbeiderparti ønsker å bidra i klimaarbeidet og sette et større fokus på bærekraftig utvikling. Vi vil gå foran med et godt eksempel som andre ønsker å følge. Og ved å være nytenkende og åpne for innspill, er vi i større grad rustet til å sikre vår egen fremtid, men fremfor alt bidra til at våre barn får en fremtid. 

Forbruk og livsstil har vist seg å ha stor effekt og vi vil sørge for at det blir enklere å være mer miljøvennlig. Det er viktig at vi kontinuerlig sikrer et godt samarbeid med IØR (Indre Østfold Renovasjon) Samtidig som vi ser på tiltak for å gjøre en miljørettet hverdag enklere for alle. Men den viktigste faktoren i arbeidet er oss som forbrukere. Det er våres engasjement, vilje og gjennomføringskraft som vil gjøre størst forskjell. Vi er ikke bare en dråpe i havet, men vi er dråpen som utgjør en forskjell i tørketiden.

 

Yvonne Landmark

Listekandidat Skiptvet Ap