Motvind i Viken

Dersom styret i Østfold Arbeiderparti får det som de vil, blir den foreslåtte nye regionen Viken med fylkene Buskerud, Akershus og Østfold ikke en realitet.

Motvind i Viken

Styret i Østfold Arbeiderparti behandlet regionreformen på styremøte i går mandag. I innstillingen styret fremmer ovenfor det ekstraordinære årsmøtet 26. november, anbefales det at Østfold ikke skal bli en del av regionen Viken.

Styret anbefaler at Østfold kan bli en del av en større region hvis nye betydelige oppgaver blir tillagt en slik region. Styret vil at en slik større region skal følge grensene til det nye politidistrikt Øst og da bestå av vårt fylke sammen med Romerike og Follo i Akershus.

Slik lyder styrets innstilling:

1. Østfold Arbeiderparti støtter ikke dannelsen av region Viken bestående av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

2. Østfold Arbeiderparti er positiv til å inngå i en større region dersom nye betydelige oppgaver tilføres.

Østfold Arbeiderparti vil at regionen skal være geografisk lik Politidistrikt Øst, det vil si Østfold, Romerike og Follo.

Det ekstraordinære årsmøtet som avholdes 26. november skal behandle styrets innstilling og avgjøre hvordan vårt fylkesparti skal forholde seg i det videre arbeidet med regionreformen.