Det viktigste vi lover dere

Svein  Roald Hansen nytt

Det viktigste vi lover velgerne ved dette valget, er å sette vanlige folks behov først når vi utformer regjeringens politikk. De siste åtte årene er det de som har det best og tjener mest som er satt først.

Vi vil gjøre barnehagene billigere (minus 2800 kr) og innføre 5 timer gratis kjernetid i SFO for alle førsteklassinger. Det vil gjøre hverdagen billigere for barnefamilier med unger i barnehage og på SFO.  Det er viktigere enn lavere formuesskatt.

Vi vil gjøre det billigere å pendle til jobben. Egenandelen skal ned til 15.000 kr. Høyreregjeringen har gjort det dyrere.

Vi mener det er viktig at alle er fagorganisert. Derfor vil vi gjøre det billigere å være organisert. Fradraget for fagforeningskontingenten på selvavgivelsen skal fordobles, til 7700 kr. Vi vil gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige, som høyreregjeringen fjernet. Det er ekstra viktig nå, når så mange har vært ledige. Vi vil sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet. De skal slippe å måtte ty til sosialhjelp. Og – vil vi forbedre ordningen med brillestøtte for barn, den som høyreregjeringen ødela. Støtter du oss ved valget, bidrar du til at dette kan gjennomføres. Allerede i løpet av de første 100 dagene med ny regjering.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Ap