Arbeid til alle i 130 år – fortsatt viktigst

Arbeid til alle har vært en av Arbeiderpartiets hovedsaker i hele partiets historie. Arbeid til alle er det viktigste bidraget til et rettferdig samfunn med små forskjeller.

alle fem

I Østfold opplever så alt for mange ungdommer at møtet med voksenlivet er vanskelig, nettopp fordi de ikke har jobb. Derfor er “Arbeid til alle” Arbeiderpartiets hovedsak også ved dette valget. En hovedsak som dessverre er veldig aktuell i dag. Til tross for at vi kan se at ledigheten går noe ned, er det fortsatt så alt for mange uten arbeid. De som er verst rammet er landets ungdommer.

Andelen unge som er uten arbeid er den høyeste på over ti år og det blir flere unge uføre.

I Østfold er det registrert 4.996 helt ledige, i tillegg er det 1.511 mennesker som er delvis ledige. Det er bare i underkant av 6 av 10 som er i arbeid.

Det som virkelig er en krise, er at det bare i vårt fylke er nesten 1.500 helt arbeidsledige under 30 år. 1.791 under 30 går på arbeidsavklaringspenger og er dermed ikke registrert som ledige. 1.500 av våre ungdommer i alderen 16 – 21 år er utenfor den videregående skolen og registrert i oppfølgingstjenesten. I tillegg er det ca. 400 ungdommer som ikke får læreplassen de ønsker seg!

Det er virkelig en krise at Høyre og FrP-regjeringen absolutt ikke har en politikk som vil hjelpe disse ungdommene inn i arbeidslivet.

Arbeiderpartiet vil innføre en aktivitetsreform for å hindre at unge faller utenfor arbeidslivet, gi flere sjansen de trenger for å komme ut i arbeid, delta i arbeidslivets fellesskap og få en egen inntekt å leve av. De som er kvalifisert til læreplass, skal får det.

Stem ungdommen inn i arbeid! Stem Arbeiderpartiet!

Stein Erik Lauvås

Elise Bjørnebekk-Waagen

Svein Roald Hansen

Siv Henriette Jacobsen

Arve Sigmundstad