Ungdommen fortjener et Viken med Arbeiderpartiet i ledelsen

Om ikke mange måneder er det kommune- og fylkestingsvalg. Folk rundt om i Østfold – både unge og gamle, hvite og brune, skal velge hvem som skal styre kommunene og fylket.

leder AUF Østfold

Men noe er annerledes ved valget i år. For vi skal ikke lengre bestemme hvem som skal sitte som fylkesordfører i Østfold fylkeskommune, vi skal velge hvem som skal sitte som fylkesrådsleder i Viken. 

Viken er gigantisk og uoversiktlig. Det vil bli et fylke som strekker seg fra Halden til Hallingdal og som vil utgjøre omtrent en tredjedel av Norges befolkning. Det er viktig med et styringsdyktig parti i ledelsen når tre fylker skal bli til ett. Det er viktig at Arbeiderpartiet får Østfolds, Buskeruds og Akershus sine stemmer slik at ungdommen i hele Viken kan få de beste utgangspunktene til å leve gode liv. 

Viken Arbeiderparti har vedtatt et program vi skal gå til valg på. Programmet består av en rekke gode tiltak og satsningsområder med hensikt å gjøre hverdagen til oss unge lettere og bedre. 

Ungdommen trenger at Arbeiderpartiet vinner Viken. Fordi dagens unge blir utsatt for et enormt press i skolen, på sosiale medier og av samfunnet generelt. Ungdommen sliter psykisk og det er ikke alle som får muligheten til å få hjelp. Derfor ønsker Viken Arbeiderparti å styrke teamet rundt den enkelte elev gjennom å ansette flere helsesøstre, miljøarbeidere, psykologer og sosionomer. 

Ungdommen trenger at Arbeiderpartiet vinner Viken fordi ungdommen i alle de tre fylkene ønsker et bedre busstilbud slik at de kan komme seg til skolen, til venner, til fritidsaktiviteter på en enklere og mer miljøvennlig måte. Derfor går Viken Arbeiderparti til valg på å innføre ungdomskort til 250kr. 

I tillegg til dette ønsker Viken Arbeiderparti å sikre barn og ungdom tilgang på kultur gjennom den kulturelle skolesekken og et eget kulturkort for ungdom. Vi ønsker å fornye seksualundervisningen til å handle i større grad om grensesetting, rettigheter, seksualitet, kjønns- og legningsmangfold. Også ønsker vi å lage handlingsplan mot selvmord og videreføre mobbeombud, fordi vi har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering.

Viken Arbeiderparti ønsker å gjennomføre en rekke tiltak for ungdom, fordi vi tar ungdommen på alvor. Jeg håper alle førstegangsvelgere stemmer på Arbeiderpartiet, slik at vi kan realisere våre mål for å sikre ungdommen i Viken en best mulig hverdag. 

Maria Imrik

Leder i AUF Østfold