Moss Lufthavn Rygge må utredes som alternativ

Avisforside

Østfold Arbeiderparti mener at en tredje rullebane på Gardermoen ikke er eneste mulige løsning - Moss Lufthavn Rygge må utredes.

Østfold Arbeiderparti krever at Moss Lufthavn Rygge utredes som alternativ til utbygging på Gardermoen. 

"Østfold Arbeiderparti mener det vil være fornuftig å se på Moss Lufthavn Rygge både kostnadsmessig og for å ivareta jordvernhensynet", sier leder i Østfold Arbeiderparti, Stein Erik Lauvås i kommentar til saken om den tredje rullebanen på Gardermoen. 

Gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge har allerede blitt sendt inn som landsmøteforslag fra Østfold Arbeiderparti, og med det store engasjementet i Østfold for flyplassen er det ventet at det også blir tema under årsmøtet til Østfold Arbeiderparti i mars.