Havets muligheter – Er det Østfolds mulighet?

De Norske havområdene er seks til syv ganger større enn våre landområder, men vi kjenner lite hva som er under overflaten. Det vi vet er at det er både fisk, olje og gass der ute, og ja, vi har lange og stolte tradisjoner for å utnytte disse ressursene. Vi vet også at det finnes mer og flere ressurser under havoverflaten. Spørsmålet er hvilke og hvordan vi kan utnytte av disse? Så kan man spørre seg om Østfolds næringsliv har en rolle her? Jeg tror svaret er ja, havets muligheter er også en mulighet for Østfold.

original_1478638182_4468412

Vi er en stor og ledende sjøfartsnasjon, det skal vi fortsatt være. Det vi står ovenfor nå er hvordan vi kan vi bli bedre på det vi allerede er gode på. Går det an og hva må i så fall til? Jeg er enig med de som sier at sjøfarten kan bli både grønnere, smartere og tryggere. Elektriske båter vil komme. Konvertering av motorer fra tungolje og marin diesel til gass, biodiesel eller etanol vil også komme. Andre typer skip en de som brukes i dag vil også komme. Allerede nå finnes det løsninger som vil kunne revolusjonere hvordan vi tenker i forhold lessing og lossing av store skip ute til havs ved bruk av skyttelbåter, havneløsninger. Mange av våre bedrifter ligger i første rekke innenfor sjøfart og områder man kan overføre til sjøfarten. Jeg tror flere vil komme.

Akvakultur er et annet område som det er verdt å dvele litt ved. Dyrking av planter, alger, skjell og fisk er alle eksempler på akvakultur. Innen fiskeoppdrett og da særdeleshet for laks, er vi i Norge verdensledende produsent. Innen de andre områdene ligger vi langt bak. Dette betyr ikke at det ikke er muligheter her hos oss, selvfølgelig er det. Vi har næringsaktører her i Østfold som i dag ser på mulighetene som finnes. Landbasert lakseoppdrett på Øra er på trappene, men det skjer annet også. Det forskes på alger og det sees på muligheter for å utnytte biomassen i sjøområdene langs kysten vår. Mulighetene ligger der og de kan lett gripes.

Men hva med mineraler på sjøbunnen da? Vi vet at det er muligheter for store forekomster av forskjellige mineraler i våre havområder – det som er krevende er å utvinne de. Det pågår i dag en rekke pilotprosjekter for å innhente kunnskap og innovasjon for leting og utvinning av mineraler på havbunnen. I en verden hvor utvikling og endring aldri har gått så fort som nå, er det grunn til å anta at de forsøkene vi ser i dag, er konvertert til industrielle operasjoner om ikke veldig mange år. Her er det også muligheter for vår industri. Mange av Østfolds industribedrifter er leverandører til olje- og gassindustrien på sine områder, det kan de fort bli også innen dette området.

Mulighetene er altså der, men hva skal til da, for at vi her i Østfold skal kunne ta del av alt dette? Jeg tror oppskriften er den samme her som i alle andre utviklingsprosjekter. Vi må dra sammen. Det må være en vilje til å utforske, det må være en vilje til å legge til rette og det må være en vilje til å utvinne ressursene. Forskningsmiljøer, industri og det offentlige Østfold kan sammen gjøre dette. Vi har en unik beliggenhet her i Østfold og med vår korte vei til kompetanse og utviklingsmiljøer, samt store markeder både i Sverige og her i Norge ligger det meste til rette. Gjennom kunnskap, forskning og næringsliv, kan vi skape nye muligheter – Muligheter for Østfold!

Andreas Lervik

Leder av Kultur- og Næringskomiteen i Østfold fylkesting