MER FRP POLITIKK ???

Vi får ganske enkelt bare konstantere at herrene Solvik Olsen og Jensen i sine leserinnlegg fortsetter med sin etter hvert gjennomsiktige taktikk med å flytte fokuset vekk fra hva FRP faktisk gjør med makten sin sett opp mot hva de gjennom år har lovet å gjøre.

Stein Erik

Dette er en måte å framstille FRP som etter hvert har blitt rendyrket, og når det ikke holder alene, så går de til angrep på andre partier som en unnskyldning for at FRP ikke gjennomfører hva de har lovet. At FRP gjennom år har lovet langt mer enn de kan innfri er ikke andre partiers problem, det er FRP sitt problem og de som har stemt på FRP i tro på at for eksempel bompengene skulle bli borte og pensjonene skulle ikke lenger underreguleres.

FRP leverer ganske enkelt ikke på hva de har lovet og nærmest garantert, det er det som er sakens faktum, og for de som gidder å sjekke en del sitater fra fremstående FRP representanter de seneste årene vil se at det faktisk er slik. Dette vet herrene Solvik Olsen og Jensen utmerket godt, men de har sin egen taktikk for å forsøke å vri seg unna med bortforklaringer og angrep på andre.

 Det vi ser at FRP har levert på vil de snakke mindre om, svekkelser i arbeidsmiljøloven, store skattekutt til Norges aller rikeste, innføring av det såkalte dødsgebyret, kutt i stønader til arbeidsledige, kutt i trygdeytelser til de som har minst fra før, privatisering av offentlige bedrifter med store kostnader, jmf Jernbanen som har kostet langt over 1 milliard i omstilling til privatisering så langt, rekord i bompengeinnkreving og en bensinpris som strekker seg mot 17 kr literen ( FRP lederen har tidligere sagt at 7 kr literen var mer enn nok ).

Alt i alt ser det ut som at å beholde statsrådspostene og privatsjåførene i regjeringsmakt har ført FRP ut i en politisk situasjon hvor de ikke lenger hverken kan , vil eller tør å fremme sine egen politikk, ikke i Stortinget og ikke i Regjeringen, men de prøver å så godt de kan å fremstille det annerledes.

Og nei, Solvik Olsen, vi trenger ikke mer FRP politikk, vi har egentlig mer behov for et FRP som tør å stå på sine standpunkter og løfter, men en slik politikk er det ikke flertall for, hverken blant velgere eller i regjeringen eller i Stortinget. Og i en slik situasjon er FRP taktikken klar, bortforklar så mye som mulig, løp fra egne klare løfter og gå til angrep på andre for å få flyttet fokuset. Det er det FRP for tiden driver med. FRP tydliggjør i det minste en sak, det skal de ha, og det er slagordet Makten framfor alt.

 Stein Erik LauvåsLeder Østfold Arbeiderparti