FRP, bommer og veibygging

Viser til en artikkel med Wiborg og FRP, hvor bommer skal ned og ny E 18 skal bygges.

En landevei brytes opp og går i to forskjellige retninger. Foto: Øivind Haug

Det er veldig gledelig at FRP vil fjerne bommene på E18 i Indre Østfold og at de vil bygge ny vei. Men, det må jo være på sin plass å stille et par kritiske spørsmål til FRP og Wiborg i sakens anledning. 

FRP hadde både Samferdselsesministeren og Finansministeren i samfulle 7 år; de hadde alle muligheter til å gjøre dette men det skjedde jo ikke. Forøvrig skulle jo bompengeinnkrevingen i Norge opphøre med FRP i regjering, istedenfor satt hele FRP sin Stortingsgruppe, Wiborg inkludert, og stemte for bompengeutbygging i et tempo som gjorde at det ble satt rekord i innkreving av bompenger. 

Nå er det plutselig full rulle og sterke løfter. På toppen av det hele sier FRP plutselig at de skal forhandle med regjeringen, kun dager etter at det samme FRP sier at det ikke lenger er aktuelt å drive med forhandlinger med regjeringen. Det er absolutt noe som ikke henger sammen her og det burde jo komme fram.

Stein Erik Lauvås, stortingsrepresentant