Østfoldkommunene fikk 0

Revidert nasjonalbudsjett - en stor skuffelse

stein

Det var knyttet store forventninger til regjeringens forslag i Revidert Nasjonalbudsjett fra kommunene i Østfold og fra Kommunenes Sentralforbund. Svaret fra regjeringen fikk vi klokken 11.00 i dag. Kommunene fikk ikke noe økonomisk drahjelp. Regjeringen sier tvertimot at kommunene nå har den handlefriheten de trenger og at økonomien i kommunene er god. Den er så god at det ikke er behov for ytterligere økonomiske tilskudd fra staten for at kommunene skal kunne ta seg gjennom krisen, det er nesten så regjeringen sier at kommunene kommer ut i pluss. Dette mener jo vi ikke er et riktig bilde, vi mener at med de signalene som kommunene har kommet med så burde man hatt en styrking av kommuneøkonomien i Revidert Nasjonalbudsjett. Det eneste som kom av styrking var 1.5 milliarder til kollektivtransporten, og beregninger viser at det vil holde til juli / august før kollektivselskapene igjen vil ha behov for påfyll til driften.

I Kommuneproposisjonen som også kom i dag varsler regjeringen fortsatt et svært stramt budsjettopplegg for 2021, med en liten økning for fylkene. Nå skal vi jobbe med våre forslag både til Revidert Nasjonalbudsjett og til Kommuneproposisjonen. Vårt utgangspunkt er at kommuner og fylker må økonomisk styrkes, både på kort og lang sikt.

Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant

Østfold Arbeiderparti